01.jpg

Mūzika un sports

Bērna kustību prieka sekmēšana

Kustības ir viena no mūsu organisma vitālajām vajadzībām. Palūkojieties uz mazu bērnu: viņš vienmēr ir kustībā. Vai mēs vienmēr ļaujam bērnam apmierināt šo organisma nepieciešamību? Bērnu bieži apsaucam, norājam par to, ka viņš skrien, lec, cenšas kaut kur uzkāpt. Kustības nepieciešamas bērna kvalitatīvai attīstībai. Tās sekmē balsta un kustību aparāta attīstību. Šis process maina organisma formas un funkcijas. Fiziskie vingrinājumi paaugstina visu sistēmu funkcionālās iespējas, kā arī rezistenci pret slimībām. Kustības pastiprina vielmaiņas intensitāti organismā. Kustoties pieaug skābekļa patēriņš, intensīvāk notiek oksidācijas procesi. Kustības sekmē elpošanas sistēmas attīstību. Tās ietekmē skeleta attīstību. Fiziskā slodze padara kaulus izturīgākus. Labi attīstīta muskulatūra nosaka cilvēka stāju un ir veselības rādītājs. Pareiza stāja labvēlīgi ietekmē sirdsdarbību un elpošanu un pārējās organisma funkcijas.

Bērna attīstība muzikālās audzināšanas rotaļnodarbībās pirmsskolā

“Nav svarīgi, kāds cilvēks atnāk, bet svarīgi, cik tu spēj viņa aurā ieaust gaismu.”
(M. Vidnere)

Cilvēks pēc savas būtības ir muzikāla būtne un tādēļ darbošanās caur mūziku ir dabisks process. Ikdienā galvenie mūzikas elementi izpaužas emocijās un aktīvā darbībā, piemēram, melodija izpaužas smieklos un ritms ķermeņa kustībās. Mūzika caur skaņām, dažādiem tēliem un raksturiem ļauj atraisīties personības labākajām īpašībām. Tā bagātina emocionāli un līdzsvaro bērna uzvedību, kā arī veicina prāta attīstību, attīsta loģisko domāšanu, radošās spējas un visas maņas. Bērniem tas padodas dabīgi un patīkami.