03.jpg

Mācības

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2023./2024. mācību gada uzdevumi:

Gada uzdevumi 2023 2024

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2022./2023. mācību gada uzdevumi:

Gada uzdevumi 2022 2023

Mārupes novada PII „Zeltrīti” 2020./2021. mācību gada uzdevumi:

1. TURPINĀT ĪSTENOT KOMPETENČU PIEEJU MĀCĪBU SATURĀ, VEICOT AUDZINĀŠANAS UN MĀCĪBU PROCESU, KURĀ IZGLĪTOJAMIE PRAKTISKĀ DARBĪBĀ INTEGRĒTI APGŪST ZINĀŠANAS, IZPRATNI UN PAMATPRASMES VISĀS MĀCĪBU JOMĀS, ATTĪSTA CAURVIJU PRASMES UN VEIDO VĒRTĪBĀS BALSTĪTUS IERADUMUS.

  • Rotaļdarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm , vajadzībām un spējām
  • Bērni iesaistīti mācību procesa plānošanā un saņem nepieciešamo atbalstu
  • Rotaļdarbību īstenošana mācību jomu centros/apakšgrupās
  • Grupas vide nodrošina izvirzīto sasniedzamo rezultātu īstenošanu
  • Obligātas āra nodarbības vismaz 1x nedēļā
  • Turpināt digitālo tehnoloģiju izmantošanu mācību procesa dažādošanai.
  • Organizēt pieredzes apmaiņu un atbalsta pasākumus skolotāju un skolotāju palīgu tālākizglītībā

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” II. daļas "Minimālās higiēnas prasības dienas režīma ievērošanai" 8. punktu: Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, paredzot arī fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā.

Tā kā MK noteikumu Nr.890 9.punkts nosaka "Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem", pasliktinoties laika apstākļiem un/vai gaisa temperatūrai pazeminoties, PII "Zeltrīti" tiek izvērtēta pastaigu organizēšana attiecīgajā dienā, ņemot vērā bērnu vecumu, vēja stiprumu, nokrišņu daudzumu u.c. apstākļus.

Dienas režīms sakārtots atbilstoši nepieciešamībai pastaigas un ēdināšanu organizēt trīs plūsmās.

Mārupes novada PII „Zeltrīti” integrēto rotaļnodarbību saraksts 2023./2024. māc. gadamRotaļnodarbību saraksts 2023 2024

 

Ilgums ir atkarīgs no bērnu interesēm, attīstības līmeņa, vecuma un individuālajām vajadzībām.

Mūzikas un sporta nodarbību saraksts 2023./2024.m.g. I pusgadam.

Grupa PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
PUPUĶĪŠI 9.10-9.30 9.00-9.30 9.10-9.30 9.00-9.30  
STĀRĶĪŠI 9.40-10.00 9.45-10.15 9.40-10.00 9.45-10.15  
GULBĪŠI 10.50-11.20 11.15-11.45 10.50-11.20 10.30-11.00  
CIELAVIŅAS 11.15-11.45 10.30-12.00 9.40-10.00 9.20-9.50
ZĪLĪTES 10.10-10.40 10.30-11.00 10.10-10.40   10.05-10.35
DZENĪŠI   10.50-11.20 10.30-11.00 10.50-11.20 10.50-11.20
PŪCĪTES 10.30-11.00 10.10-10.40 11.15-11.45 10.10-10.40  
BALODĪŠI 12.00-12.30   11.30-12.00 12.00-12.30 10.20-10.50
ZVIRBULĪŠI   12.10-12.40 12.00-12.30 11.30-12.00 11.35-12.05
LAKSTĪGALAS 11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 11.15-11.45  
CĪRULĪŠI 9.45-10.15 9.40-10.00 9.45-10.15   9.40-10.10
ZELTGALVĪŠI 9.00-9.30 9.10-9.30 9.00-9.30 9.10-9.30  
           
Nodarbība Mūzika Sports      

 

Logopēde Ivaise Pļaveniece
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 8.50-13.00.

Logopēde Lauma Tumašova
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 15.30-18.30.

Logopēde Sandra Pētersone-Bērziņa
Konsultācijas 238.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 8.50-14.00.

Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa
Konsultācijas 241.kabinetā, lūdzu iepriekš pieteikties pa tālruni 29408398.

Pirmdiena 8:30 – 14:30 vai pēc pieprasījuma laikā līdz 18.30
Otrdiena 8:30 – 14:30
Trešdiena 8:30 – 14:30 vai pēc pieprasījuma laikā līdz 18.30
Ceturtdiena  
Piektdiena 8:30 – 14:30

Speciālā pedagoģe Kristina Viļenska

Mārupes novada PII Zeltrīti 2022./2023. mācību gada  PASĀKUMU PLĀNS (aktualizēts 07.12.2022.)

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks. Plāns var tikt mainīts, ievērojot epodemioloģisko situāciju un sakarā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumu izmaiņām.

Datums Pasākums Atbildīgie

AUGUSTS 
Tēma: “Rotaļas ar draugiem”

30.08.2022.

Vecāku sapulces: plkst. 17.00 “Zīlītes”
                             plkst. 17.30 “Gulbīši”

“Zīlīšu” un “Gulbīšu” grupu skolotājas, medmāsa, izglītības psihologs, vadītāja I.Jirgensone
31.08.2022. 

Vecāku sapulces: plkst. 17.00 “Dzenīši”
                             plkst. 17.30 “Stārķīši”

“Dzenīšu” un “Stārķīšu” grupu skolotājas,, izglītības psihologs, vadītājaI.Jirgensone, vad.vietniece D.Lācīte-Daniševska
31.08.2022. 13.30 Pedagoģiskā sēde. I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
 

SEPTEMBRIS
Tēma: “Draugi esam mēs”/  “Es jaunā pasaulē”

 
01.09.2022. Zinību diena ar Latvijas Leļļu teātra kluba izrādi “Ielāps” D.Lācīte-Daniševska
Septembris Skolotāju palīgu sapulce I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
09.2022. Ekoskolas apbalvošanas pasākums D.Lācīte-Daniševska
Septembris

Grupu vecāku sapulces : 
“Cielaviņas” - 06.09. plkst.17.00
“Lakstīgalas” - 07.09.plkst.17.00
“Dzērvītes” – 26.09. plkst. 17.00
“Balodīši”- 15.09. plkst.17.00
“Cīrulīši”- 14.09. plkst. 17.00
“Zeltgalvīši”- 07.09. plkst.17.00
“Zvirbulīši”- 14.09. plkst.17.00
“Pūcītes”- 8.09.plkst.17.00

Grupu skolotājas
29.09. un 30.09.  Eiropas skolu sporta diena Sporta skolotāja E.Bērziņa, 
 

OKTOBRIS 
Tēma: “Rudens krāsas”

 
05.10.2022. Rudens svētki-“Rudens balle”  Mūzikas skolotājas O.Gotlube un S.Leimane
07.10.2022. Gada pedagoga nominācijas pasākums  Mārupes novada pašvaldība
  Atbalsta komandas sanāksmes :   Atbalsta komanda
12.10.2022. Izrāde D.Rijnieks “Vesels apaļš gads” plkst.9.20 D.Lācīte-Daniševska
12.10.2022. Sapulce skolotājām(5-6gadniekiem) I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
17.10.-20.11.2022. Latvijas veselības sporta nedēļa. Orientēšanās spēle “Iepazīsti Zeltrītus” Sporta skolotāja E.Bērziņa
25.10.2022. Mazā ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
26.10.2022. Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
  Iestādes padomes sēde I.Jirgensone
 

NOVEMBRIS
Tēma: “Iepazīsti savu valsti”/ “Es piedalos”

 

Dekorēšana valsts svētkiem

02.11.2022.

Izstāde "No vecmāmiņas pūra lādes"

Sapulce 4gadnieku  skolotājām


D.Lācīte-Daniševska
07.11.- 11.11.2022. EKO Rīcības dienas D.Lācīte-Daniševska
08.11.2022. Ē.Balodis ar koncertizrādi “Pasaka par Latviju.” Plkst.9.20 D.Lācīte-Daniševska
10.11.2022. Mārtiņdiena (mūzikas nodarbībās) S.Leimane, O.Gotlube
11.01.2022. Lāčplēša dienas gaismiņu dekorēšana Grupu skolotājas
17.11.2022. Latvijas Dzimšanas dienas svinības  S.Leimane, O.Gotlube
09.11.2022. Darba drošības instruktāža  
23.11.2022. Sapulce  2g.un 3.gadnieku skolotājām D.Lācīte-Daniševska
22.11. un 23.11.2022. Berga Foto fotografēšanās grupiņām individuāli  
22.11.2022. Iestādes padomes sēde I.Jirgensone
 

DECEMBRIS
Tēma: “Rūķu darbi”/ “Panti, dziesmas, pasakas”

 
06.12.2022. Ekoskolu programmas pieredzes apmaiņas seminārs Latvijas pirmsskolu Ekoskolu pedagogiem I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska, D.Trukšāns (Ekoskolas)
  Izstāde: “ Rūķi rūķojās”  
  ZIEMASSVĒTKU DEKORĒŠANA Visas grupas, mūzikas skolotājas
07.12.2022. Dz.Maisakas leļlu teātra izrāde “Lācītis kas nepazina ziemu” plkst.9.30 D.Lācīte-Daniševska
 

Ziemassvētku pasākumi grupām:
19.12. - "Stārķīši", "Pūcītes", "Cielaviņas"
20.12. - "Zīlītes, "Zeltgalvīši", "Dzenīši"
21.12. - "Gulbīši", "Balodīši", "Zvirbulīši", "Lakstīgalas"
22.12. - "Cīrulīši"
23.12. - "Dzērvītes"

Mazā Ekopadome

Grupu skolotājas un mūzikas skolotājas

 

 

D.Lācīte-Daniševska

 

JANVĀRIS 
Tēma: “Kur rodas enerģija?”/ “Protu ģērbties”
(padziļināta Eko tēmas “Enerģija” izpēte)

 
11.01.2023. Pedagoģiskā sēde I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
  Atbalsta komandas sanāksmes D.Putniņa
24.01.2023. plkst.9.30 Mākslinieku apvienības “Brīnumzemīte” teātra izrāde par dabu. D.Lācīte-Daniševska
 

FEBRUĀRIS 
Tēma: “Sen senos laikos”/ “Ripo, birst un slīd”

 
  Izstāde: “Sen senos laikos ”  
  Draudzības dienas pasts  
14.02.2023. plkst.9.30 Leļlu teātra Tims izrāde “Ceļojums” D.Lācīte-Daniševska
  ‘’Silto džemperu diena’’/Galda spēļu nedēļa D. Lācīte-Daniševska
  Ritmikas festivāls “Tavs stāsts” Sporta skolotāja E.Bērziņa
  Meteņdiena (mūzikas nodarbībās) Mūzikas skolotājas
21.02.2023. Mazā ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
22.02.2023. Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
  Atbalsta komandas sanāksmes Atbalsta komanda
 

MARTS 
Tēma: “Gaidot pavasari”/ “Koki un krūmi”

 
     Izstāde:   
  Zeltrītu Cālis Mūzikas skolotājas
PII “Zeltrīti” Novada izglītības pārvaldes tikšanās ar Mārupes izglītības iestāžu vadītājiem un direktoriem I.Jirgensone
  Atbalsta komandas sanāksmes  
 

APRĪLIS 
Tēma: “Mūsu daba caur visām maņām ”/ “Galvas, kājas, astes”

 
  LIELDIENU DEKORĒŠANA D.Lācīte-Daniševska
  Lieldienu ieskandināšana  Mūzikas skolotājas
  Mārupes novada Cālis 2023   Mūzikas skolotājas
  Olimpiskā diena 2023 Sporta skolotāja E.Bērziņa
25.04.2023. plkst. 9.50 Mākslinieku apvienības “Brīnumzemīte” koncerts “Pavasara skrējiens pretī pavasarim ar Nezinīti un Zinīti” D.Lācīte-Daniševska
 

MAIJS 
Tēma:  “Mana ģimene un draugi ”

 
  Grupu Māmiņdienas svētku pasākumi Grupu skolotājas ,mūzikas sk.
  Ģimeņu sporta spēles ( izlaiduma grupas)   E.Bērziņa, Izlaidumu gr. skolot.
   Āra Izglītības diena! D.Lācīte-Daniševska
    Iestādes padomes sēde I.Jirgensone, 
  Mazās Ekopadomes noslēguma sapulce D.Lācīte-Daniševska
  Pedagoģiskā sēde I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
  Sapulce sk.palīgiem I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
 

IZLAIDUMI

“Zeltgalvīši”- 
“Cīrulīši” – 
“Dzērvītes” – 
“Lakstīgalas” – 

Grupu un mūz.skol.
  Atbalsta komandas sanāksmes Atbalsta komanda
   Bērnu svētki Mārupē “Ar vasaru saujā”  
 

JŪNIJS
Tēma: “Lieli un mazi brīnumi”

 
  Zeltrītu dz.dienas izstāde   
  Zeltrītu  13. Dzimšanas diena! I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska, S.Leimane, O.Gotlube
  Latvijas Tautas sporta asociācijas pasākums Eiropas Jūdze E. Bērziņa
   Līgo svētku svinības S.Leimane, O.Gotlube
 

JŪLIJS
Tēma: “Ūdens prieki”

 
 

AUGUSTS
Tēma: “Spēles un rotaļas”