01.jpg

Par mums

Vakances

Mārupes novada PII "Zeltrīti" aicina darbā

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU (profesijas kods 2342 01, 2 vakances), uz pilnu slodzi 40 h nedēļā no 01.03.2024. 

Galvenie darba pienākumi:

 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
 • Plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu,
 • Nodrošināt izglītojamo adaptāciju izglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem,
 • Pilnveidot iestādes attīstošo vidi, materiālo un metodisko bāzi, savas profesionālās kompetences u.c.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Aicinājums strādāt ar bērniem
 • Atbilstoša pedagoģiskā izglītība (var būt students programmā "pirmsskolas skolotājs"), vēlam pieredze darbā pirmsskolā
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu, labas komunikācijas spējas darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem
 • Augsta atbildības sajūta

Piedāvājam darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību; stabilu ikmēneša atalgojumu - 1656,00 EUR par slodzi pirms nodokļu nomaksas, piemaksas un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika, iespējas  u.c.

 

 

 

MĀSU BĒRNU APRŪPĒ (profesijas kods 2221 47, uz nenoteiktu laiku, 1 slodze) no 01.03.2024.

Galvenie darba pienākumi:

 • Sniegt pirmo medicīnisko palīdzību bērniem un personālam; Veikt izglītojamo ikdienas apmeklējuma uzskaiti;
 • Kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un drošības aizsardzībai;
 • Kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo un darbinieku medicīnisko dokumentāciju;
 • Kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpās un teritorijā; Atbildēt par epidemioloģisko pasākumu ievērošanu;
 • Uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti;
 • Popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā; konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos;
 • citi pienākumi atbilstoši amata aprakstam.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
 • Vēlama pieredze darbā pirmsskolā.

Nodrošinām darbu mūsdienīgā izglītības iestādē, stabilu ikmēneša atalgojumu 1380,00 EUR par slodzi pirms nodokļu nomaksas, veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika, sociālās garantijas – atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā, līdz 10 papildatvaļinājuma dienām u.c..

Tālruņi: 67606200, 26532869, 67606210, 27843904. 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV izvērtēšanas tiks aicināti uz darba interviju.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Mārupes novada pašvaldība, kontaktinformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes novads, LV-2167, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi.