02.jpg

Par mums

Vakances

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” aicina darbā :

Pirmsskolas izglītības iestādes MEDICĪNAS MĀSU  (profesijas kods 2221 34, uz nenoteiktu laiku, 1 slodze) no 2021.gada marta:

Galvenie darba pienākumi:
-        Sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam; Veikt izglītojamo ikdienas apmeklējuma uzskaiti;
-        Kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un drošības aizsardzībai;
-        Kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo un darbinieku medicīnisko dokumentāciju;
-        Kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpās un teritorijā; Atbildēt par pretepidemioloģiskā režīma ievērošanu;
-        Uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti;
-        Popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā; konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos;
-        citi pienākumi atbilstoši amata aprakstam.

Prasības pretendentiem:

- MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
- Prasme plānot un organizēt savu darbu;
- Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
- Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
- Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
- Vēlama pieredze darbā pirmsskolā.

Nodrošinām darbu mūsdienīgā izglītības iestādē, stabilu ikmēneša atalgojumu - EUR 850,00 pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU no 2021.gada 4.janvāra (profesijas kods 2342 01, uz pilnu slodzi, 2 vakances uz noteiktu laiku)

Darba pienākumi

  • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
  • Plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, 
  • Nodrošināt izglītojamo adaptāciju iaglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem,
  • Pilnveidot iestādes attīstošo vidi, materiālo un metodisko bāzi, savas profesionālās kompetences u.c.

Prasības pretendentiem:

  • Aicinājums strādāt ar bērniem
  • Atbilstoša pedagoģiskā izglītība (var būt students), vēlam pieredze darbā pirmsskolā
  • Prasme plānot un organizēt savu darbu un labas komunikācijas spējas darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem
  • Augsta atbildības sajūta

Piedāvājam darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību; stabilu ikmēneša atalgojumu - EUR 950,00 pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi, piemaksas un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika u.c.

Satiksme no Rīgas – 25.autobuss, 5435.mikroautobuss.

Tālruņi: 67606200, 26532869, 67606210, 27843904. 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV izvērtēšanas tiks aicināti uz darba interviju.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Mārupes novada dome, kontaktiformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi.