03.jpg

Mācības

Atbalsta personāls

Logopēde Ivaise Pļaveniece
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 8.50-13.00.

Logopēde Lauma Tumašova
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 15.30-18.30.

Logopēde Sandra Pētersone-Bērziņa
Konsultācijas 238.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 8.50-14.00.

Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa
Konsultācijas 241.kabinetā, lūdzu iepriekš pieteikties pa tālruni 29408398.

Pirmdiena 8:30 – 14:30 vai pēc pieprasījuma laikā līdz 18.30
Otrdiena 8:30 – 14:30
Trešdiena 8:30 – 14:30 vai pēc pieprasījuma laikā līdz 18.30
Ceturtdiena  
Piektdiena 8:30 – 14:30

Speciālā pedagoģe Kristina Viļenska

Logopēds
PII ”Zeltrīti’’ skolotājs logopēds galvenokārt strādā ar piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, kuriem ir izteikti runas traucējumi ("Skolotāja logopēda darba paraugnoteikumi vispārējā izglītības iestādē’’ (IZM 09.03.2004,Nr146)). Nodarbības notiek individuāli vai 2-3-4 bērnu grupās. Bērnus logopēdiskajās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā, ja atbrīvojas vieta, un atskaita, ja novērsti valodas traucējumi. Logopēdiskās nodarbības vispirms nozīmē vecāko un sagatavošanas grupu bērniem. Ja atbrīvojas vieta, no jaunāka vecuma grupām vispirms uzņem bērnus ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības programmas apgūšanai.

Viena no svarīgākajām logopēda darba sastāvdaļām, kas lielā mērā nosaka sekmes runas traucējumu novēršanā, ir vecāku sadarbība ar logopēdu. Runas korekcijas labvēlīgus rezultātus lielā mērā nosaka vecāku attieksme pret bērnu runas traucējumu labošanas laikā. Lai veicinātu logopēda un vecāku sadarbību, palīdzētu bērnam ātrāk un veiksmīgāk izlabot runu, bērniem, kuri apmeklē logopēdiskās nodarbības, tiek iekārtota logopēdijas darba burtnīca. Tajā ir redzams nodarbībā apgūtais un mājās papildus apgūstamais materiāls. Jāatceras, ka neizlaboti runas traucējumi pirmsskolas vecumā izpaudīsies kā lasīšanas un rakstīšanas traucējumi skolā. Esiet ieinteresēti sava bērna runas attīstībā jau šodien!

Septembrī tiek veikta visu PII ”Zeltrīti’’ bērnu runas pārbaude. Ar pārbaudes rezultātiem  iepazīties  un konsultāciju var saņemt, sazinoties ar logopēdēm personīgi darba dienās.

Speciālais pedagogs
Speciālā pedagoģija ir pedagoģijas apakšnozare, zinātne par bērnu ar speciālām vajadzībām mācību procesu, audzināšanu un sagatvošanu dzīvei. Speciālā pedagoģija attiecināma uz tiem bērniem, kuriem attīstības gaitā radušās kādas grūtības, novirzes no vispārpieņemtās vecuma normas. Speciālās izglītības vajadzību raksturo nepieciešamība bērniem mācīties pēc tādas izglītības programmas, kas būtu piemērota viņu vajadzībām, spējām un attīstībai.

Speciālā pedagoģija apvieno medicīnu, psiholoģiju un pedagoģiju. Pirmsskolas peciālās izglītības skolotājs ir daudznozaru speciālists, kurš palīdz bērnam ar īpašām vajadzībām veiksmīgi iekļauties mācību procesā. Speciālā pedagoga praktiskajā darbībā dominē individuālās nodarbības, jo tās ļauj maksimāli ņemt vērā katra bērna individuālās īpašības. Speciālā pedagoga galvenais uzdevums ir noteikt Individuālu bērna attīstības, audzināšanas un izglītības ceļu, sniegt psiholoģisku  un konsulattīvu atbalstu vecākiem. Un veiksmīgi sagatvot bērnu skolai.