03.jpg

Mācības

Logopēds

Logopēde Ivaise Pļaveniece
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 8.50-13.00.

Logopēde Lauma Tumašova
Konsultācijas 237.kabinetā, iepriekš sazinoties darba dienās no 15.30-18.30.

PII ”Zeltrīti’’ skolotājs logopēds galvenokārt strādā ar piecgadīgiem un sešgadīgiem bērniem, kuriem ir izteikti runas traucējumi (‘’Skolotāja logopēda darba paraugnoteikumi vispārējā izglītības iestādē’’ (IZM 09.03.2004,Nr146)). Nodarbības notiek individuāli vai 2-3-4 bērnu grupās. Bērnus logopēdiskajās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā, ja atbrīvojas vieta, un atskaita, ja novērsti valodas traucējumi. Logopēdiskās nodarbības vispirms nozīmē vecāko un sagatavošanas grupu bērniem. Ja atbrīvojas vieta, no jaunāka vecuma grupām vispirms uzņem bērnus ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības programmas apgūšanai.

Viena no svarīgākajām logopēda darba sastāvdaļām, kas lielā mērā nosaka sekmes runas traucējumu novēršanā, ir vecāku sadarbība ar logopēdu. Runas korekcijas labvēlīgus rezultātus lielā mērā nosaka vecāku attieksme pret bērnu runas traucējumu labošanas laikā. Lai veicinātu logopēda un vecāku sadarbību, palīdzētu bērnam ātrāk un veiksmīgāk izlabot runu, bērniem, kuri apmeklē logopēdiskās nodarbības, tiek iekārtota logopēdijas darba burtnīca. Tajā ir redzams nodarbībā apgūtais un mājās papildus apgūstamais materiāls. Jāatceras, ka neizlaboti runas traucējumi pirmsskolas vecumā izpaudīsies kā lasīšanas un rakstīšanas traucējumi skolā. Esiet ieinteresēti sava bērna runas attīstībā jau šodien!

Septembrī tiek veikta visu PII ”Zeltrīti’’ bērnu runas pārbaude. Ar pārbaudes rezultātiem  iepazīties  un konsultāciju var saņemt, sazinoties ar logopēdēm personīgi darba dienās.