01.jpg

Grupas

Lakstīgalas

Pirmsskolas skolotājas: Liene Eikina, Iveta Greitāne.
Skolotājas palīdzes: Valentīna Tepļakova.

2021./2022.mācību gadā “Lakstīgalu” grupā sanākuši jauni audzēkņi, no kuriem daļa jau cītīgi gatavosies skolas gaitu uzsākšanai nākamā gada 1.septembrī!

Rītos draugus satiekam,
Visus mīļi sveicinām.
Bet kā? Lūk tā!
Bet kā? Lūk tā!
Sunīt's rej: vau, vau, vau!
Kaķīt's ņaud: ņau, ņau, ņau!
Cālis olā: čau, čau, čau!
Odiņš sīc: ī, ī, ī!
Pele pīkst: pī, pī, pī!
Bet mēs visi - Labrīt!