03.jpg

Par mums

Kolektīvs

 

      Gada Pedagogs 2017 14     

Tituls "Mārupes gada pedagogs" 

2015 - pirmsskolas sporta skolotāja Evita Vītoliņa (Bērziņa)
2016 - pirmsskolas izglītības skolotāja Diāna Pētersone (Lācīte-Daniševska)
2017 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Zadraka
2018 - skolotāja logopēde Ivaise Pļaveniece
2019 - pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova
2020 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Kvante
2021 - Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa
2022 - pirmsskolas izglītības skolotāja Nataļja Andrianova
2
023 - pirmsskolas izglītības skolotāja Liene Eikina

Vadītāja Iveta Jirgensone

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska
Mūzikas skolotājas Sintija Leimane, Oksana Gotlube
Sporta skolotāja Evita Bērziņa
Logopēde Ivaise PļavenieceLauma Tumašova, Sandra Pētersone-Bērziņa
Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa
Speciālā pedagoģe Kristina Viļenska
Lietvede Zanda Būmane

Kontakti

 2023./2024.mācību gads 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja palīgi

„Stārķīši”

3 gadi

Līga Grotāne
Danute Tinkuse

Anita Zīle

„Zeltgalvīši”

3 gadi

Sigita Birkmane
Elīna Šustere

Marija Igaune
"Lakstīgalas" 5-6 gadi Liene Eikina
Iveta Greitāne
Valentīna Tepļakova

„Zīlītes” (modelis 1 skol. + 2 skol.palīgi)

4 gadi

Kristīne Dumberga

Daiga Burlova
Jeļena Medvedeva

„Cielaviņas”

4 gadi

Aļona Macijevska
Svetlana Anna Šauro

Lolita Abeslamidze

„Gulbīši”

4 gadi

Nataļja Andrianova
Elīna Lapiņa

Inga Jansone

„Cīrulīši”

3 gadi

Solvita Ozoliņa
Evita Ceriņa

Ausma Indriksone-Vītola

„Pūcītes”

5 gadi

Baiba Jirgensone
Liene Svikle

Jeļena Medvedeva

„Pupuķīši”

2 gadi

Santa Saulīte
Alise Jeršova

Aija Cīrule

„Balodīši”

6 gadi

Līva Vilcāne
Elīna Korņējeva

Kristīne Bērena-Rautenfelda

„Dzenīši”

5 gadiAnastasija Grudinska

„Zvirbulīši”

6 gadi

Solveiga Lāce
Jolanta Pilicka

Maija Beikmane