02.jpg

Par mums

Kolektīvs

 

      Gada Pedagogs 2017 14     

Tituls "Mārupes gada pedagogs" 

2015 - pirmsskolas sporta skolotāja Evita Vītoliņa (Bērziņa)
2016 - pirmsskolas izglītības skolotāja Diāna Pētersone (Lācīte-Daniševska)
2017 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Zadraka
2018 - skolotāja logopēde Ivaise Pļaveniece
2019 - pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova
2020 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Kvante
2
021 - Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa

Vadītāja Iveta Jirgensone

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska
Mūzikas skolotājas Sintija Leimane, Oksana Gotlube
Sporta skolotāja Evita Bērziņa
Logopēde Ivaise PļavenieceLauma Tumašova
Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa
Speciālā pedagoģe Kristina Viļenska
Medicīnas māsa Signe Miķelsone
Lietvede Zanda Būmane

Kontakti

 2021./2022.mācību gads 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja palīgi

„Stārķīši”

2 gadi

Elīna Šustere
Ieva Strika

Lolita Abeslamidze

„Zeltgalvīši”

5 gadi

Gita Miķelsone
Sigita Birkmane

Iveta Šmite
"Lakstīgalas" 5-6 gadi Liene Eikina
Iveta Greitāne
Valentīna Tepļakova

„Zīlītes”

6 gadi

Kristīne Dumberga
Sintija Smoļenska

Daiga Burlova

„Cielaviņas”

6 gadi

Laura Mihailova
Aļona Macijevska

Anda Grīnberga

„Gulbīši”

6 gadi

Nataļja Andrianova
Sabīne Rākina

Viktorija Grabovija

„Cīrulīši”

5 gadi

Krista Gūtmane
Solvita Ozoliņa

Ausma Indriksone-Vītola

„Pūcītes”

3 gadi

Evita Ceriņa 
Baiba Jirgensone

Danute Tinkuse

„Dzērvītes”

5 gadi

Rebeka Zariņa

Madara Kondratjeva

„Balodīši”

4 gadi

Līva Vilcāne
Elīna Korņējeva

Kristīne Bērena-Rautenfelda

„Dzenīši”

6 gadi

Inga Lielmane
Dace Zemture

„Zvirbulīši”

4 gadi

Solveiga Lāce
Jolanta Pilicka

Maija Beikmane