03.jpg

Mēs stāstām

Raksts publicēts 03.02.2021. VIAA tīmekļvietnē sadaļā Pieredzes stāsti.

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde Zeltrīti jau vairākkārtīgi ir piedalījusies Erasmus+ programmas izsludinātajos projektu konkursos, lai pilnveidotu un paaugstinātu pedagogu, atbalsta personāla un vadības profesionālo kapacitāti. 2019. gada 1. jūnijā Zeltrīti uzsāka Erasmus+ programmas skolu sektora projekta “Īpašais laiks īpašiem bērniem” realizēšanu.

Projekta pieteikumu iesniedza skolu konsorcijs, kur kā konsorcija koordinators ir Mārupes novada PII “Zeltrīti”, bet konsorcija dalībnieki ir Skultes sākumskolas pirmsskola un Mārupes pamatskolas pirmsskola. Projekta īstenotāji plāno projekta rezultātā veicināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinot pēc iespējas ātrāku grūtību jomu identificēšanu un atbalsta sniegšanu izglītības iestādē, kā arī pedagoģiskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšanu. Projektā kopumā plānotas 19 mobilitātes. Vīrusa Covid-19 izplatības dēļ 2020. gadā dalībnieku došanās ārvalstu mobilitātēs ir apturēta un projekta īstenošanas periods pagarināts. Līdz ārkārtas stāvokļa ieviešanai PII “Zeltrīti” īstenoja četras mobilitātes.

Šī gada pavasaris pārsteidza visus ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli. Arī mūzikā mācībām bija jānotiek attālināti. Pielāgojoties katras grupas tēmām, tika sūtīti uzdevumi. Tēmas bija ļoti dažādas un pavasarīgas: koki, putni, kukaiņi, pavasara ziedi, cāļi un vistas, ūdens un zivis, skaņu pasaule (dabas skaņas; putnu, dzīvnieki, kukaiņu radītās skaņas; mūzikas instrumenti un skanošie žesti).

Vēlamies padalīties atklātās nodarbības organizēšanas un vadīšanas pieredzē. Šogad mūsu Mārupes novada PII “Zeltrīti” piedalījās Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projektā "Full STEAM Ahead". Projekta ietvaros PII Zeltrīti “Gulbīšu” grupas skolotājas  Nataļja Andrianova, Sabīne Rākina un skolotāja palīgs Gunta Magone 2020. gada 12. martā organizēja un novadīja integrēto rotaļnodarbību “Lāči mums apkārt”. Muzikālā skolotāja Oksana Gotlube piedāvāja savu palīdzību mūzikas aktivitāšu vadīšanā. Arī metodiķe Diāna Lācīte-Daniševska deva vērtīgus padomus, bet pirmsskolas skolotāja Laura Mihailova filmēja mūsu nodarbību. Organizējot nodarbību, mums bija vairāki mērķi – sasniegt izvirzītos sasniedzamos rezultātus mācību jomās un lai mūsu mazajiem gulbīšiem patiktu piedāvātās aktivitātes nodarbības laikā. Vēlējāmies, lai bērni būtu ieinteresēti un varētu radoši darboties, kā arī pedagogiem patiktu bērniem  piedāvātā tēma, un protams, ļoti gribējās iepazīstināt ārzemju pirmsskolas kolēģes ar mūsu folkloru, kultūru, pozitīvām pārmaiņām, kuras ievieš mūsu izglītībā. Nodarbībā piedalījās 4-5 gadus veci bērni. Ciemiņi nodarbību vēroja attālināti.

Jau vairākus gadus PII “Zeltrīti” aktīvi iesaistās Eiropas Savienības izglītības projektu aktivitātēs. Esam bijuši gan “Nordplus Junior” projekta koordinatori 2014.-2016.gadā, gan iepriekš piedalījušies Erasmus+ un e-Twinning projektos. 2019.gadā veiksmīgi startējām Erasmus+ aktivitātēs un atkal esam kļuvuši par 2 projektu dalībniekiem. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam projektā "Īpašais laiks īpašiem bērniem" apvienojušās trīs Mārupes novada izglītības iestādes no 3 ciemiem: PII “Zeltrīti” kā projekta koordinators (Mārupe),  Mārupes pamatskolas pirmsskola (Tīraine) un Skultes sākumskolas pirmsskola (Skulte). Savukārt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā "Full STEAM Ahead" (Ar pilnu jaudu uz priekšu) sadarbosimies ar 5 tuvākām un tālākām Eiropas kaimiņvalstīm.

Mārupes novada PII “Zeltrīti” uzsāk savu 10. darba gadu ar priecīgu un gaidītu ziņu – pie mums trešo gadu atkal plīvos cītīgā darbā nopelnītais Ekoskolas Zaļais karogs! Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Realizēts gada galvenais uzdevums “Apkārtējās vides izmantošana jēgpilnām un aizrautīgām mācībām , praktiskām   darbībām āra vides izzināšanā un saudzēšanā saistībā ar Ekoskolu programmu, īstenojot  tēmu : «Skolas vide un apkārtne». Bērni izzināja, kā saudzēt PII apkārtnē mūsu vidi, pētīja augus un dzīvnieku sugas tuvākajā apkārtnē, 1x nedēļā rotaļnodarbības noritēja svaigā gaisā, mācību gada nobeiguma pasākumā kopīgi atklājām kukaiņu “viesnīcu”. Šogad turpināsim uzsākto darbu īstenojot ekoskolas programmas tēmu “Bioloģiskā daudzveidība”, kur turpināsim veidot bērnu pētnieciskās un novērošanas prasmes iestādes teritorijā un tuvākajā apkārtnē.

Vēl priecīga ziņa – būs interesants, bet darbīgs laiks! Esam veiksmīgi startējuši divos Erasmus + projektos un abi ir apstiprināti! Pirmais projekts Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekts – “Īpašais laiks īpašiem bērniem” ilgs 2 gadus. Projekts būs nozīmīgs ne tikai mums, kā projekta koordinatoriem, bet esam piesaistījuši arī Mārupes pamatskolu un Skultes sākumskolu ar iespēju kopumā 17 Mārupes pirmsskolas pedagogiem apmeklēt kursus Eiropā.

Otrais Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2.(KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts – “Full STEAM Ahead”, kurā esam kā līdzdalībnieki, kopā ar Īriju, Lietuvu, Spāniju, Igauniju un Norvēģiju. 1,5 gadus mācīsimies viens no otra, kā izmantot jaunās tehnoloģijas pirmsskolas ikdienā.

28.februārī, kad ārā aiz loga bija pamatīgs sals ,PII “Zeltrīti” uzņēma viesos Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus. Uz semināru-pieredzes apmaiņu “Gaismas galdu izmantošana rotaļnodarbībās” bija ieradušās vairāk kā 20 pirmsskolas skolotājas gan no novada iestādēm, gan no  Baldones, Babītes, Ropažu un Stopiņu novadiem.

Četrus gadus pēc kārtas PII “Zeltrīti” piedalījās Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) organizētajos Pasaules Sniega dienu pasākumos. Šogad visas Latvijas mērogā Sniega diena netika organizēta, bet mēs saglabājām tradīciju janvārī rīkot ziemas sporta svētkus, kurus cieši sasaistām gan ar citām sportiskajām aktivitātēm (Olimpisko dienu, ko atzīmējam septembrī, ziemas Olimpiskajām spēlēm), gan ar mūsu iestādes šā mācību gada Ekoskolas tēmu “Veselīgais dzīvesveids”.

Šogad PII “Zeltrīti” ceturto gadu pēc kārtas piedalījās Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) “Pasaules Sniega dienā 2017”. Bērnus priecēja populārie multiplikāciju filmu “Kung Fu Panda” varoņi. Pandu tēlos iejutās PII “Zeltrīti” sporta skolotāja Evita Vītoliņa, mūzikas skolotājas Kaiva Mollere un Anastasija Dudkeviča. Pasākumā aktīvi iesaistījās arī grupu pedagogi Baiba Zadraka, Līva Didze un Kristīne Dumberga. Cīņas mākslas skolotāja lomā iejutās iestādes medmāsiņa Edīte Tolēna.

1.decembrī pie mums viesojās Toyota pārstāvji, lai pasniegtu nelielu dāvanu – 10 skaistus, zaļus augus, kas ir arī lielisks gaisa attīrītājs, - hrizolidokarpus (Chrysalidocarpus Lutescens).

“Bērni ir mūsu nākotne, un Jūsu darbs, audzinot un izglītojot mūsu nākotni, ir nenovērtējams,” viesojoties pie mums, sacīja Toyota pārstāvji, kuru viesošanās izvērtās jautra un radoša, jo “Pūcīšu” grupas bērni kopā ar viesiem apgleznoja māla puķupodus un tasītes.