03.jpg

Mēs stāstām

Šī gada pavasaris pārsteidza visus ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli. Arī mūzikā mācībām bija jānotiek attālināti. Pielāgojoties katras grupas tēmām, tika sūtīti uzdevumi. Tēmas bija ļoti dažādas un pavasarīgas: koki, putni, kukaiņi, pavasara ziedi, cāļi un vistas, ūdens un zivis, skaņu pasaule (dabas skaņas; putnu, dzīvnieki, kukaiņu radītās skaņas; mūzikas instrumenti un skanošie žesti).

Viens no uzdevumiem bija zīmēt vai gleznot, klausoties skaņdarbu. Katru nedēļu bērniem bija iespēja veidot ritma instrumentus un muzicēt ar tiem. Klausoties dziesmas vai instrumentālus skaņdarbus bērni improvizēja ar kustībām vai atdarināja konkrēto horeogrāfiju. Izmantojot virtuves priekšmetus: pannas, katlus, koka karotes, kārbas ar graudiem, ar ūdeni pildītus traukus u.c. veidoja “virtuves orķestri”. Bija arī aizraujoši eksperimenti ar glāzēm un ūdeni.

Vēlos izteikt pateicību visiem bērniem un vecākiem, kuri bija iesaistījušies mācību procesā, īpaši tām ģimenēm, kuras bija čakli izpildījušas visus uzdevumus.

Pirmsskolas mūzikas skolotāja Oksana Gotlube

Attālinātā mācību procesa organizēšana ir jauna pieredze mums visiem. Katru nedēļu grupu pedagogi, sporta un mūzikas pedagogi, strādājot attālināti, sagatavo un pirmdienās nosūta visus nepieciešamos materiālus audzēkņu vecākiem - attālinātam mācību procesam. Motivē un komunicē ar vecākiem par uzdevumu izpildi un atgriezeniskās saites nodošanu. Arī logopēds, izglītības psihologs un speciālais pedagogs izveidojis sadarbību attālinātai mācībai ar vecākiem, kā arī atbalsta grupu pedagogus. Visiem pedagogiem ieteikts sekot līdzi jaunajām aktualitātēm skola 2030. Strādājot attālināti tiek gatavoti arī dažādi metodiskie materiāli pedagoģiskam darbam.

Paldies visiem pedagogiem par ātru pielāgošanos attālinātam pedagoģiskam darbam, un vecākiem milzīgs paldies par sapratni, izrādīto interesi, realizējot pedagogu uzdevumus un darbojoties ar bērniem mājās.

Vadītājas vietniece izglītības jomā Diāna Lācīte-Daniševska

Vēlamies padalīties atklātās nodarbības organizēšanas un vadīšanas pieredzē. Šogad mūsu Mārupes novada PII “Zeltrīti” piedalījās Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projektā "Full STEAM Ahead". Projekta ietvaros PII Zeltrīti “Gulbīšu” grupas skolotājas  Nataļja Andrianova, Sabīne Rākina un skolotāja palīgs Gunta Magone 2020. gada 12. martā organizēja un novadīja integrēto rotaļnodarbību “Lāči mums apkārt”. Muzikālā skolotāja Oksana Gotlube piedāvāja savu palīdzību mūzikas aktivitāšu vadīšanā. Arī metodiķe Diāna Lācīte-Daniševska deva vērtīgus padomus, bet pirmsskolas skolotāja Laura Mihailova filmēja mūsu nodarbību. Organizējot nodarbību, mums bija vairāki mērķi – sasniegt izvirzītos sasniedzamos rezultātus mācību jomās un lai mūsu mazajiem gulbīšiem patiktu piedāvātās aktivitātes nodarbības laikā. Vēlējāmies, lai bērni būtu ieinteresēti un varētu radoši darboties, kā arī pedagogiem patiktu bērniem  piedāvātā tēma, un protams, ļoti gribējās iepazīstināt ārzemju pirmsskolas kolēģes ar mūsu folkloru, kultūru, pozitīvām pārmaiņām, kuras ievieš mūsu izglītībā. Nodarbībā piedalījās 4-5 gadus veci bērni. Ciemiņi nodarbību vēroja attālināti.

Rotaļnodarbības plāns

Ziņa bērnam: Lāčus var iepazīt darbojoties - dziedot, rotaļājoties, zīmējot, veidojot... 

Rotaļnodarbībā sasniedzamais rezultāts : Bērni iet rotaļā “Kas dārzā”, dzied dziesmu “Aijā žūžū lāča bērni” ukuleles  pavadījumā, prot iepazīstināt ar latviešu folkloru ārzemniekus, radošajā darbā uz  gaismas lampas virsmas prot izmantot dažādus izteiksmes līdzekļus.

Aktualizācija

Pārsteiguma moments, skolotājas ierodās kā lāči.  Bērni sasveicinās  ar lāčiem (skolotājām), tiek aicināti sasveicināties arī dažādās valodās ar ciemiņiem (projekta dalībnieku valsts valodās). Lāči aicina, bērnus iepazīstināt ar latviešu folkloru, projekta dalībniekus (kuri skatīsies iefilmēto video materiālu),  un parādīt, kādos veidos var darboties ar gaismas lampām.

Apjēgšana
Sasniedzamie rezultāti mācību jomās Piedāvātie uzdevumi Piedāvātie materiāli Skolotāja organizēta darbība sasniedzamā rezultāta apguvei Bērna patstāvīgā darbība sasniedzamā rezultāta apguvei
Bērni kopā ar skolotāju un patstāvīgi dzied dziesmu atbilstoši tās tonalitātei un ritmam un iet rotaļā, saskaņojot vārdus ar kustībām, iet vienkāršus tautasdeju soļus gājienā, saskaņo virzienu. Rotaļa “Kas dārzā” Bišu maskas, lāču tērpi. Skolotājas aicina bērnus dziedāt un iet kopā rotaļā, aicina bērnus dziedāt un darboties kopā, demonstrē vienkāršus tautasdeju soļus gājienā, rosina saskaņot kustību virzienu. Pievienojas skolotāju dziedājumam, mācās dziedāt atbilstoši dziesmas tonalitātei un ritmam, saskaņo dziesmas vārdus ar atbilstošām rotaļas darbībām,  apgūst vienkāršus tautasdeju soļus gājienā, saskaņo kustību virzienu.
Bērni patstāvīgi pēc attēliem atmin šūpuļdziesmu, saliek attēlus pareizā secībā, atbilstoši dziesmas vārdiem. Šūpuļdziesmas “Aijā žūžū lāča bērni” atminējums pēc attēliem. Projektors, attēli ar dažādām lāču darbībām, gaismas lāzeris. Skolotāja aicina bērnus atpazīt pēc attēliem dziesmu, nosaukt un, rādot ar gaismas lāzeru, salikt attēlus attiecīgajā secībā, atbilstoši dziesmas vārdiem. Bērni atmin dziesmu pēc attēliem, nosauc attēlu un rāda ar lāzeri attēlu pareizo secību, atbilstoši vārdiem.

Dzied šūpuļdziesmu kopā ar lāčiem un mūzikas skolotāju  ukuleles pavadījumā.

Šūpuļdziesmas “Aijā žūžū lāča bērni”dziedāšana ukuleles pavadījumā.

 

 Bērnu dalīšanās komandās.

Ukulele.

Dažādu krāsu lapiņas, auduma maisiņš.  Katrs no gaismas galdiem ieslēgts savā krāsā (zils, zaļš, sarkans, dzeltens, rozā, violets)

Aicina bērnus dziedāt kopā, atbalsta bērnu prieku dziedāt kopā ar pieaugušajiem un ar mūzikālo pavadījumu.

Skolotāja mudina bērnus izvilkt no maisiņa pēc nejaušības principa vienas krāsas lapiņu, tādējādi sadaloties apakšgrupās pie gaismas galdiem.

Dzied kopā ar pieaugušajiem, ieklausoties dziesmas tonalitāti un ritmu, dzied  ukuleles pavadījumā.

Katrs bērns  izvelk vienu krāsas lapiņu, tādā veidā sadaloties apakšgrupās pa krāsām.

Prot darboties komandā pie gaismas lampas, izmantojot krāsas, laukumus, dažādus materiālus un tehnikas. Darbošanās ar gaismas lampām, veidojot mākslas darbus :”Lāča dzimšanas diena”,”Lāča Ziemassvētki”, “Lācis pludmalē”, “Lācis dārzā”,”Lācis bērnu dārzā”, “Lācis mežā”. Gaismas lampas, makaroni, plasmasas figūras, bumbiņas, pupiņas, gaisa baloni, sveces, kociņi, pirkstu krāsas, plastilīns u.c. Piedāvā radošai darbībai daudzveidīgus mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus. Aicina variēt krāsas, laukumus, faktūras, materiālus.Nesteidzina bērnus, ļauj izbaudīt atklājuma prieku. No piedāvātajiem materiāliem veido māklsas darbu, atbilstoši tēmai. Sadarbojas, nesteidzina viens ar otru, vienojas par konkrētiem materiāliem, kurus izmantot darbā.

Refleksija

Pēc darbošanās ar gaismas lampām bērniem  patstāvīgi jāatmin, kādu aktivitāti/tematu komanda ir izveidojusi uz savas gaismas lampas virsmas. Visi kopā pārrunā iegūto rezultātu, raksturo iegūto darbu izteiksmīgumu – kādu noskaņu, spēku, kustību, informāciju izsaka krāsas, formas, materiāli; atrod īpašo un vērtīgo katras komandas darbā, katrs bērns pastāsta, kas viņam izdevās, neizdevās, patika, nepatika darbošanās laikā. Lāči sagatavoja bērniem pārsteigumu – medusmaizītes.

Kad ārzemju skolotājas noskatījās video ar mūsu nodarbības ierakstu, arī viņas tika pacienātas  ar “Gulbīšu” grupas sagatavoto saldo pārsteigumu “Lāča kārumu” – medus maizītēm. Ciemiņiem bija iespēja degustēt arī maizi no ceptuves “Lāči”.

Nataļja Andrianova, Sabīne Rākina, Gunta Magone

(Raksts publicēts elektroniskajā izdevumā "Pirmsskolā" Nr.6(75) 26.08.2020.)

Jau vairākus gadus PII “Zeltrīti” aktīvi iesaistās Eiropas Savienības izglītības projektu aktivitātēs. Esam bijuši gan “Nordplus Junior” projekta koordinatori 2014.-2016.gadā, gan iepriekš piedalījušies Erasmus+ un e-Twinning projektos. 2019.gadā veiksmīgi startējām Erasmus+ aktivitātēs un atkal esam kļuvuši par 2 projektu dalībniekiem. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam projektā "Īpašais laiks īpašiem bērniem" apvienojušās trīs Mārupes novada izglītības iestādes no 3 ciemiem: PII “Zeltrīti” kā projekta koordinators (Mārupe),  Mārupes pamatskolas pirmsskola (Tīraine) un Skultes sākumskolas pirmsskola (Skulte). Savukārt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā "Full STEAM Ahead" (Ar pilnu jaudu uz priekšu) sadarbosimies ar 5 tuvākām un tālākām Eiropas kaimiņvalstīm.

Projekta "Full STEAM Ahead" ideja tika radīta, kad vairāku valstu interesenti satikās mācību vizītē Bergenā 2018. gada novembrī. Vizītes mērķis bija pedagogu iepazīstināšana ar iespējām, kādas sniedz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana pirmsskolā. Sešas skolotājas no Latvijas, Īrijas, Norvēģijas, Spānijas, Lietuvas un Igaunijas nolēma sadarboties un izveidot kopīgu projektu par šo tēmu. Nosaukums STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) sevī iekļauj zinātni, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku. Šo aktivitāšu mērķis ir iepazīt, apgūt un mērķtiecīgi izmantot darba vidē vairāk digitālos palīglīdzekļus.

Projekta īstenošanas laikā no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31.augustam paredzēti skolotāju apmaiņas braucieni uz visām dalībvalstīm. Notiks skolotāju apmācība un iegūto zināšanu un prasmju izmantošana ikdienas darbā, kā arī bērnu iepazīstināšana ar valstīm, to talismaniem un ieinteresēšana darbībai ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām.

Oktobrī notika “Full STEAM Ahead” dalībnieku pirmā tikšanās Holy Family N.S. Tuberkuri pilsētā (Īrija), uz kuru devās trīs PII "Zeltrīti" pedagogi – skolotājas Laura Mihailova, Solveiga Lāce un vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska. Īrijā bija iespēja apmeklēt gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan skolas. Skolotājas iepazinās ar partnervalsts izglītības sistēmu, darba metodēm, tai skaitā ar robotiņu Beebot un Bluebot darbību un izmantošanas iespējām dažādu mācību priekšmetu apguvei. Atgriežoties mājās, ar iegūtajām zināšanām tika iepazīstinātas kolēģes un gada nogalē par projekta līdzekļiem PII “Zeltrīti” iegādāts arī pašiem savs Bluebot robotu komplekts. Bluebot “vabolītes” var kļūt par aizraujošiem palīgiem teju jebkura mācību priekšmeta – matemātikas, valodas, dabaszinību u.c. - apguvē un zināšanu nostiprināšanā, reizē veicinot programmēšanas pamatu apgūšanu, kas šobrīd ir tik populāra. Šobrīd “Zeltrītos” ir izveidota arī pašu gatavota spēle ar Latvijas putniem, lai bērniem būtu vieglāk apgūt grupu nosaukumus, kas savukārt papildina mūsu šī mācību gada Ekoskolas tēmu “Bioloģiskā daudzveidība”. Aktīvākās skolotājas jau izmanto robotiņus ar ģeometrisko figūru paklāju matemātikā vai plāno dažādu jaunu spēļu un uzdevumu izveidi, kas palīdzētu arī bērniem parādīt, ka tehnoloģijas ir labs palīgs mācību procesā, ne tikai izklaides līdzeklis.

Janvāra pirmajā pusē notika otrā projekta tikšanās Fidje barnehage AS Kristiānijā (Norvēģija), kur divas skolotājas – Laura Mihailova un Austra Salmiņa - sīkāk iepazinās ar projektora un mini-projektora izmantošanas īpatnībām un iespējām, izglītības sistēmu pirmsskolās un interaktīvām programmām bērniem muzejā un universitātē. Pēc komandējuma PII “Zeltrīti” kolēģes tika iepazīstinātas ar jaunu un interesantu veidu kā apvienot mākslu, mūziku un projekciju, dodot iedvesmu jaunu ideju radīšanai. Tuvākā laikā par Erasmus+ projekta līdzekļiem plānots iegādāties arī pašiem savu mini-projektoru, lai projekcijas izmantošana kļūtu vieglāka un daudzveidīgāka. 

Pavisam drīz - no 11. marta līdz 14. martam - PII “Zeltrīti” uzņems 21 skolotāju no piecām projekta dalībvalstīm. Mēs partneriem sniegsim priekšstatu par to, kas ir gaismas galdi jeb smilšu lampas un kā tos iespējams izmantot mācībās pirmsskolā jauno kompetenču izglītībā. Patīkami apzināties, ka varam ne tikai mācīties, bet arī dalīties ar savām veiksmēm – mums ir daudz interesanta un pozitīva, ko parādīt kolēģiem no citām valstīm.

Piedaloties “Full STEAM Ahead” projektā, mēs labprāt apvienosim labākās mācību metodes ar digitālu pieredzi un mūsdienīgiem papildinājumiem. Esam sapratuši, ka Erasmus+ projekti ir lieliska iespēja gan papildināt savas profesionālās zināšanas un iestādes materiāli tehnisko bāzi, gan, iepazīties ar ārzemju kolēģu pieredzi, apgūstot jaunas prasmes pedagoģijā.

“Full STEAM Ahead” projekta PII ‘Zeltrīti” koordinatore Laura Mihailova

(Raksts publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" 2020.gada februārī)

Mārupes novada PII “Zeltrīti” uzsāk savu 10. darba gadu ar priecīgu un gaidītu ziņu – pie mums trešo gadu atkal plīvos cītīgā darbā nopelnītais Ekoskolas Zaļais karogs! Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Realizēts gada galvenais uzdevums “Apkārtējās vides izmantošana jēgpilnām un aizrautīgām mācībām , praktiskām   darbībām āra vides izzināšanā un saudzēšanā saistībā ar Ekoskolu programmu, īstenojot  tēmu : «Skolas vide un apkārtne». Bērni izzināja, kā saudzēt PII apkārtnē mūsu vidi, pētīja augus un dzīvnieku sugas tuvākajā apkārtnē, 1x nedēļā rotaļnodarbības noritēja svaigā gaisā, mācību gada nobeiguma pasākumā kopīgi atklājām kukaiņu “viesnīcu”. Šogad turpināsim uzsākto darbu īstenojot ekoskolas programmas tēmu “Bioloģiskā daudzveidība”, kur turpināsim veidot bērnu pētnieciskās un novērošanas prasmes iestādes teritorijā un tuvākajā apkārtnē.

Vēl priecīga ziņa – būs interesants, bet darbīgs laiks! Esam veiksmīgi startējuši divos Erasmus + projektos un abi ir apstiprināti! Pirmais projekts Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekts – “Īpašais laiks īpašiem bērniem” ilgs 2 gadus. Projekts būs nozīmīgs ne tikai mums, kā projekta koordinatoriem, bet esam piesaistījuši arī Mārupes pamatskolu un Skultes sākumskolu ar iespēju kopumā 17 Mārupes pirmsskolas pedagogiem apmeklēt kursus Eiropā.

Otrais Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2.(KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts – “Full STEAM Ahead”, kurā esam kā līdzdalībnieki, kopā ar Īriju, Lietuvu, Spāniju, Igauniju un Norvēģiju. 1,5 gadus mācīsimies viens no otra, kā izmantot jaunās tehnoloģijas pirmsskolas ikdienā.

28.februārī, kad ārā aiz loga bija pamatīgs sals ,PII “Zeltrīti” uzņēma viesos Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus. Uz semināru-pieredzes apmaiņu “Gaismas galdu izmantošana rotaļnodarbībās” bija ieradušās vairāk kā 20 pirmsskolas skolotājas gan no novada iestādēm, gan no  Baldones, Babītes, Ropažu un Stopiņu novadiem.

Četrus gadus pēc kārtas PII “Zeltrīti” piedalījās Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) organizētajos Pasaules Sniega dienu pasākumos. Šogad visas Latvijas mērogā Sniega diena netika organizēta, bet mēs saglabājām tradīciju janvārī rīkot ziemas sporta svētkus, kurus cieši sasaistām gan ar citām sportiskajām aktivitātēm (Olimpisko dienu, ko atzīmējam septembrī, ziemas Olimpiskajām spēlēm), gan ar mūsu iestādes šā mācību gada Ekoskolas tēmu “Veselīgais dzīvesveids”.

Šogad PII “Zeltrīti” ceturto gadu pēc kārtas piedalījās Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) “Pasaules Sniega dienā 2017”. Bērnus priecēja populārie multiplikāciju filmu “Kung Fu Panda” varoņi. Pandu tēlos iejutās PII “Zeltrīti” sporta skolotāja Evita Vītoliņa, mūzikas skolotājas Kaiva Mollere un Anastasija Dudkeviča. Pasākumā aktīvi iesaistījās arī grupu pedagogi Baiba Zadraka, Līva Didze un Kristīne Dumberga. Cīņas mākslas skolotāja lomā iejutās iestādes medmāsiņa Edīte Tolēna.

1.decembrī pie mums viesojās Toyota pārstāvji, lai pasniegtu nelielu dāvanu – 10 skaistus, zaļus augus, kas ir arī lielisks gaisa attīrītājs, - hrizolidokarpus (Chrysalidocarpus Lutescens).

“Bērni ir mūsu nākotne, un Jūsu darbs, audzinot un izglītojot mūsu nākotni, ir nenovērtējams,” viesojoties pie mums, sacīja Toyota pārstāvji, kuru viesošanās izvērtās jautra un radoša, jo “Pūcīšu” grupas bērni kopā ar viesiem apgleznoja māla puķupodus un tasītes.

25.oktobrī Mārupes novada PII “Zeltrīti” uzņēma ciemiņus - Tartu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekus no Igaunijas. Viesus iepazīstinājām ar iestādi, tās darba modeli, mūsu tradīcijām un projektiem.