01.jpg

Ekoskola

Kas ir Ekoskola / 25.04.2019
Bērna dzīvē daba  vienmēr būs konkrētu zināšanu pirmavots, jo viņus saista zaļās pļavas un meži, spilgtie ziedi, tauriņi, kukaiņi, putni, zvēri,...
Kas ir Ekoskola / 07.05.2021
Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīv...
Ziņas / 27.05.2019
2019.gada 16.maijā "Zeltrītos" notika ikgadējais Ekoskolas noslēguma pasākums. Visa mācību gada garumā mūsu audzēkņi izzināja tēmu "Skolas vide un apk...
Aptaujas / 29.04.2021
Saņemtas 67 vecāku anketas.
Aptaujas / 29.04.2021
Saņemtas 16 vecāku anketas.
Vides novērtējums / 29.04.2021
2020.gada vides novērtējumu un vecāku aptauju rezultātus skatīt lejuplādē zemāk >
Darbības plāns / 20.11.2020
Mārupes novada PII „ Zeltrīti” Ekoskolas gada tēma “Transports” 2020./ 2021.m.g. Ekoskolas tēma Vecumposms Atbildīgie Aktivitātes apraksts Joma un sas...
Vides kodekss / 14.01.2021
Uzsākot jaunu mācību gadu  Ekopadomē vienmēr tiek aktualizēts Vides Kodekss. Lai kodekss būtu bērniem vieglāk uztverams –  grupās tas ir paš...
Ziņas / 12.11.2020
GULBĪŠI: 05.11.2020. - Āra izglītības dienā ar bērniem devāmies uz Mārupes pamatskolas PII, izaicināt vecāko grupu un skolotājus infografiku veidošanā...