03.jpg

Ēdināšana

PII "Zeltrīti" izsniedz piena produktus un augļus, ko subsidē Eiropas Savienība atbilstoši Eiropas skolu piena shēmai. Atbalsta Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, administrē Lauku atbalsta dienests (LAD), projektam iedalītā finansējuma apjomā.

Ēdināšanas pakalpojumus sniedz SIA "Aniva". Maksa par ēdināšanu: 3.50 EUR dienā. Katra mēneša sākumā vecākiem e-pastā tiek izsūtīts rēķins par ēdināšanas pakalpojumu apmaksu. Par ēdināšanas pakalpojumiem jānorēķinās avansā līdz rēķinā norādītajam datumam.

SIA „Aniva”, LV50003115551
A/S Citadele banka, konts – LV04PARX0001301100012, kods PARXLV22

Maksājuma uzdevumā jānorāda: PII „Zeltrīti”; maksa par ēdināšanu (mēnesis); (bērna vārds, uzvārds), (grupa).

SIA "Aniva" kontaktinformācija:
tālr. 20001166
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ēdienkarte pieejama PII mājas lapā - īsceļos pirmajā lapā un ēdienkaršu arhīva sadaļā, pie ēdnīcas un informācijas stendos vecākiem pie ieejām.

Arhīvā ēdienkartes tiek saglabātas 4-6 mēnešus.

SIA “Aniva” nodrošina LR normatīvajiem aktiem atbilstošu ēdināšanas pakalpojumu, ēdienu gatavošanā izmanto produktus, kuri atbilst bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas vai lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasībām, ievērojot šo produktu pieejamību.

Uzņēmums vairākas reizes gadā piedāvā bērniem nogaršot un salīdzināt dažādus  produktus, ir notikušas, piemēram, Sulu dienas, dārzeņu, augļu, maizes, siera u.c. degustācijas.

No 2015.gada novembra ēdienkartes tiek sastādītas jaunā formā, kurā katrai dienai ir norādīts pievienotais sāls, cukurus daudzums, kā arī ir norādīti alergēni, un to sīkāks skaidrojums, kā to pieprasa Pārtikas un veterinārais dienests.