01.jpg

Par mums

Vēsture

 • 2008.gadā radās ideja un tika veikts izpētes darbs, lai sagatavotu privātās publiskās partnerības pilotprojektu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai Latvijā. Šajā darbā aktīvi iesaistījās Mārupes pašvaldība.
 • 2008.gada 30.decembrī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna klātbūtnē Mārupes pašvaldības vadītāja Līga Kadiģe, Ķekavas administrācijas vadītājs Andris Krūms, Tukuma mērs Juris Šulcs un Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs parakstīja līgumu par sadarbību pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības jomā privātās publiskās partnerības ietvaros.
 • 2009.gada augustā publiskās privātās partnerības projekta ietvaros tika uzsākta jaunas PII būvniecība Mārupē, Gaujas ielā.
 • 2009.gada decembrī Spāru svētkos topošais bērnudārzs tika pie nosaukuma "Zeltrīti". 2010.gada 1.maijā mārupieši tika laipni aicināti uz atvērto durvju dienu jaunajā PII.
 • 2010.gada 1.jūnijā tika atklāta PII "Zeltrīti" un darbu sāka 6 grupas ar 93 audzēkņiem. 2010.gada 1.septembrī darbu sāka visas 12 grupas.
 • Mums ir savs logo, himna un kopš 2012.gada maija - arī savs karogs.
 • 2013.gadā PII "Zeltrīti" pievienojās Ekoskolu programmai, kā arī katru gadu piedalāmies Latvijas Zaļās jostas makulatūras un bateriju vākšanas konkursos.
 • 2014.gadā PII iesaistījās Nordplus Junior 2014 projektā, kurā pieredzē dalās Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Islandes bērnudārzu pedagogi.
 • 2015.gadā piedalījāmies pirmajā ekoprogrammā bērnudārziem “Cūkmena detektīvi”
 • 2015./2016. mācību gadā iestāde ieguva Latvijas Ekoskolas nosaukumu un diplomu.
 • 2016.-2017.gadā mūsu pedagogi guva interesantu pieredzi Erasmus+ projektā “Valoda – ceļš uz drošu nākotni”
 • 2017.gadā piedalījāmies eTwinning projektā “Koki mums apkārt”
 • 2017.gadā PII "Zeltrīti" piešķirts Ekoskolu Zaļais karogs – Ekoskolu programmas simbols un starptautiskais Ekoskolas sertfikāts. 
 • 2017.-2019.gados iesaistījāmies Mārupes pašvaldības projektā "Veselības veicināšana"
 • 2019.-2021.gadā piedalījāmies divos Earsmus+ projektos: Erasmus+ "Īpašais laiks īpašiem bērniem" un "Full STEAM Ahead"
 • 2023.gadā uzsākām jaunu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) skolu sektora projektu "Dari inovatīvi. Rīkojies atbildīgi. Cieni citādo"
 • 2023./2024.mācību gadā godam septīto reizi pēc kārtas esam aizstāvējuši tiesības saukties par Ekoskolu - pie mūsu iestādes turpina plīvot Zaļais karogs