03.jpg

Par mums

Nolikums

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „ZELTRĪTI” NOLIKUMS apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra sēdes nr.13 lēmumu nr.31, izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo un otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu.

 

Lejupielādēt