03.jpg

Par mums

Par mums / 14.12.2015

Vēsture

 • 2008.gadā radās ideja un tika veikts izpētes darbs, lai sagatavotu privātās publiskās partnerības pilotprojektu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai Latvijā. Šajā darbā aktīvi iesaistījās Mārupes pašvaldība.
 • 2008.gada 30.decembrī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna klātbūtnē Mārupes pašvaldības vadītāja Līga Kadiģe, Ķekavas administrācijas vadītājs Andris Krūms, Tukuma mērs Juris Šulcs un Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs parakstīja līgumu par sadarbību pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības jomā privātās publiskās partnerības ietvaros.
Par mums / 14.12.2015

PPP

Privātās publiskās partnerības projekts

2008.gada "Mārupes Vēstu" maija numura 11.lappusē rakstā "Publiskā un privātā partnerība kā risinājums jaunu PII būvniecībai" varat lasīt, kā radās iecere veidot PPP pilotprojektu .

2008.gada 30.decembrī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna klātbūtnē Mārupes pašvaldības vadītāja Līga Kadiģe, Ķekavas administrācijas vadītājs Andris Krūms, Tukuma mērs Juris Šulcs un Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs parakstīja līgumu par sadarbību pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības jomā privātās publiskās partnerības ietvaros.

Par mums / 14.12.2015

Nolikums

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „ZELTRĪTI” NOLIKUMS apstiprināts ar Mārupes novada Domes 2020.gada 29.aprīļa sēdes nr.8 lēmumu nr.24, izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu.

 

Par mums / 14.12.2015

Kolektīvs

 

      Gada Pedagogs 2017 14     

Tituls "Mārupes gada pedagogs" 

2015 - pirmsskolas sporta skolotāja Evita Vītoliņa
2016 - pirmsskolas izglītības skolotāja Diāna Pētersone (Lācīte-Daniševska)
2017 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Zadraka
2018 - skolotāja logopēde Ivaise Pļaveniece
2019 - pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova
2020 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Kvante

Vadītāja Iveta Jirgensone

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska
Mūzikas skolotājas Sintija Leimane, Oksana Gotlube
Sporta skolotāja Evita Vītoliņa
Logopēde Ivaise PļavenieceAustra Salmiņa
Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa
Speciālā pedagoģe Kristina Viļenska
Medicīnas māsa Edīte Tolēna
Lietvede Zanda Melkina

Kontakti

 2020./2021.mācību gads 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja palīgi

„Stārķīši”

6-7 gadi

Irita Jermacāne

Kristīne Bērena-Rautenfelda

„Zeltgalvīši”

4-54 gadi

Baiba Kvante
Gita Miķelsone

Aija Graudiņa

"Lakstīgalas" 6-7 gadi Liene Eikina
Iveta Greitāne
Valentīna Tepļakova

„Zīlītes”

5-6 gadi

Kristīne Dumberga
Sintija Smoļenska

Daiga Burlova

„Cielaviņas”

5-6 gadi

Laura Mihailova
Sintija Dumbrovska

Aļona Macijevska

„Gulbīši”

5-6 gadi

Nataļja Andrianova
Sabīne Rākina

Gunta Magone

„Cīrulīši”

4-5 gadi

Krista Gūtmane
Solvita Ozoliņa

Ausma Indriksone-Vītola

„Pūcītes”

6-7 gadi

Ilma Smāģe
Elīna Šustere

Evita Ceriņa

„Dzērvītes”

4-5 gadi

Inga Kursīte
Rebeka Zariņa

Madara Kondratjeva

„Balodīši”

3-4 gadi

Līva Vilcāne
Elīna Korņējeva

Klinta Amoliņa-Lauka

„Dzenīši”

5-6 gadi

Baiba Zadraka
Vēsma Medne

Inga Lielmane

„Zvirbulīši”

3-4 gadi

Solveiga Lāce
Māra Krave

Edīte Kļaviņa

pirmsskolas skolotājas  

Linda Trūle
Ieva Strika

 
Par mums / 14.12.2015

Vakances

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” aicina darbā :

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU no 2021.gada 4.janvāra.
(profesijas kods 2342 01, uz pilnu slodzi, 2 vakances)

Darba pienākumi

 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
 • Plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, 
 • Nodrošināt izglītojamo adaptāciju iaglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem,
 • Pilnveidot iestādes attīstošo vidi, materiālo un metodisko bāzi, savas profesionālās kompetences u.c.

Prasības pretendentiem

 • Aicinājums strādāt ar bērniem
 • Atbilstoša pedagoģiskā izglītība (var būt students), vēlam pieredze darbā pirmsskolā
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu un labas komunikācijas spējas darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem
 • Augsta atbildības sajūta

Piedāvājam darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību; stabilu ikmēneša atalgojumu - EUR 950,00 pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi, piemaksas un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika u.c. 

SKOLOTĀJU LOGOPĒDU (profesijas kods 2352 01, uz 0,25 slodzi - 7,5 h nedēlā, 1 vakance) no 2021.gada janvāra:

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstoša augstākā izglītība, priekšroka pretendentiem darba pieredze pirmsskolā,
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
 • labas komunikācijas spējas un prasme strādāt komandā, augsta atbildības sajūta.

Pienākumi: veikt skolotāja logopēda darba pienākumus pirmsskolā (0,25 slodzes). Darbs pārsvarā 1 dienu nedēļā.

Nodrošinām darbu mūsdienīgā izglītības iestādē, stabilu ikmēneša atalgojumu - EUR 950,00 pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi.

Satiksme no Rīgas – 25.autobuss, 5435.mikroautobuss.

Tālruņi: 67606200, 26532869, 67606210, 27843904. 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV izvērtēšanas tiks aicināti uz darba interviju.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Mārupes novada dome, kontaktiformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi.

 

Par mums / 14.12.2015

Tradīcijas

Mēs esam pavisam jauni, tāpēc tradīcijas veidosim visi kopā!

Tā kā mūsu iestāde darbu uzsāka 2010.gada 1.jūnijā, šis datums, kurā tiek atzīmēta arī Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tiek uzskatīts arī par "Zeltrīti" dzimšanas dienu.

Par mums / 14.12.2015

Statistika

Mūsu PII darbojas 12 grupas.

Audzēkņu skaits 2010./2011.mācību gadā - 262, t.sk. 1 izlaiduma grupa - 20 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2011./2012.mācību gadā - 275, t.sk. 2 izlaiduma grupas - 48 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2012./2013.mācību gadā - 277, t.sk. 5 izlaiduma grupas - 110 audzēkņi.

Bērnu izteikumi, smieklīgi atgadījumi un īsas anekdotes

3-gadnieks jautā grupas biedrenei: "Tu zini, kādā Latvijā mēs dzīvojam?" "Nē..." "Nu, tajā strīpainā, kur balts un sarkans ir!"

Pēc Lieldienu pasākuma ēdot olas Stella saka: “Nu, lai ēstu olas, man tagad viņas jānočaumalo!”
Elīza, ģērbjoties un ārā iešanu: “Es te tā stāvu un domāju – kurš man palīdzēs?”
Stella, ģērbjoties uz ārā iešanu: “Man jāaizšallē šalle!”
Jēkabs: “Es vakar nebiju dārziņā, jo biju mammai puncī!”; “Man 7. jūlijā būs dziečamdiena!”
Ģirts: ”Nē, šodien neviens nebūs deružants!”
Luīze: ”Buļumucis!” (bruņurupucis)
Skolotāja: “Edgar, lūdzu nesēdi uz palodzes!” Edgars: “Bet es pasildos vienkārši!”