01.jpg

Vecākiem

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Vairāk lasiet > Skola2030 

https://www.skola2030.lv/lv/istenosana/macibu-pieeja/vecaku-loma 

Lai mēs varētu vienoti atbalstīt bērnu intereses un veiksmīgi sadarboties, aicinām iepazīties ar projektā sagatavotajiem informatīvajiem video vecākiem:

1. Kā mainīsies mācību pieeja pirmsskolā - skolotāja lomas maiņa.

2. Izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā - bērni vairāk izzinās, pētīs un radīs paši.

3. Izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā - bērni veidos dziļāku izpratni.

4. Izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā - bērni drošāk izteiksies vārdos un emocijās.

5. Vecāku loma - bērni mācās arī mājās.

6. Vecāku loma - bērni vēlas būt patstāvīgāki.

7. Vecāku loma - bērni priecājas, kad vecāki iesaistās.

 

! 2023./2024.mācību gadā uzņamamo audzēkņu vecākiem:

Līgumus par bērnu izglītošanu un audzināšanu PII Zeltrīti” aicinām parakstīt darba dienās no 9.00-12.00 un no 14.00-17.00.

Lūdzam līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu, kā arī medicīnas dokumentus (ja tie neatrodas citā izglītības iestādē). Varēsiet iepazīties ar savu grupiņu. Vecāku sapulces jaunajām grupām notiks no 29.-31.08.2023., par konkrētiem laikiem informēsim vēlāk.

Ja vēlaties tikties pēc plkst. 17.00, lūdzu individuāli sazināties ar administrāciju pa tālruni 27843904.

***

Uzņemšanu Mārupes novada pašvaldības vienotajā pirmsskolas izglītības rindā nosaka saistošie noteikumi Nr. 1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas kārtību vienotā rindā un izslēgšanas kārtību no vienotās rindas, uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un atskaitīšanas kārtību. 
Bērnu reģistrācijai vienotajā rindā saglabāta iepriekšējā kārtība, proti, pieteikumu iesniegšana notiek visu kalendāro gadu, sākot no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas. 

Jaunie saistošie noteikumi paredz izmaiņas uzņemšanas kārtībā – īpaši aicinām pievērst uzmanību uzņemšanas laikiem: Obligātās sagatavošanas vecumu sasniegušajiem bērniem (5 - 6 g.v.) uzņemšana tiks sākta 3. aprīlī, pārējās vecuma grupās (1.6 – 4 g.v.) uzņemšana tiks sākta jūnijā (datums tiks precizēts). Informējam, ka bērnu uzņemšana turpināsies visu vasaru, līdz visas grupas būs nokomplektētas.

Aicinām sekot līdzi informācijai! Paziņojums par uzņemšanu tiks nosūtīts uz reģistrācijas pieteikumā norādīto saziņas kanālu (e-pasta adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi). 
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem vecākiem ir pienākums piecu darba dienu laikā no paziņojuma par uzņemšanu saņemšanas dienas brīža: iesniegt iesniegumu izglītības iestādē par bērna uzņemšanu vai atteikties no piedāvātās vietas elektroniskajā sistēmā vai nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai iesniedzot iesniegumu klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālisti Kristīni Purmali, zvanot uz tālruņa numuru: 29531106 vai rakstot uz e - pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

***

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA PII "ZELTRĪTI" 2023.gadā

1) Pēc Mārupes novada pašvaldības paziņojuma par bērna uzņemšanu PII "Zeltrīti" saņemšanas piecu darba dienu laikā jāiesniedz dokumenti bērna uzņemšanai PII "Zeltrīti": 

1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (skat. Iesniegums_uznemsana_PIIZeltriti_2023.docx; lūdzam precīzi aizpildīt, parakstīt, iesniegt klātienē vai nosūtīt ieskanētu/kvalitatīvi nofotografētu/elektroniski parakstītu elektroniski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), 
2. aizpildīts līgums un tā pielikums par fotografēšanās kārtību Word formātā (skat. PII_Zeltriti_Liigums_2023.docxPIIZeltriti_Liiguma_pielikums_foto.docx, jāparaksta vēlāk klātienē), 
3. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamajam nepieciešama speciālās izglītības programma;

2) pirms līguma noslēgšanas lūdzam iepazīties ar vecākiem saistošiem Iestādes normatīvajiem aktiem (https://www.zeltriti.lv/par-mums/noteikumi u.c.);

3) parakstot līgumu ar PII par bērna audzināšanu un izglītošanu klātienē (par kārtību informēsim ar īsziņu):

  • jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības oriģināls,
  • jāuzrāda bērna likumīgā pārstāvja (vecāka vai aizbildņa) personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr.026/u);
  • jāiesniedz profilaktiskās potēšanas kartes kopiju (veidlapa Nr. 063/u),

4) Uzsākot apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, jāiesniedz  medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem (šo izziņu iesniedz medmāsai iestādes apmeklēšanas uzsākšanas dienā).

Ja vēlaties apmeklēt PII klātienē (no 24.07.2023.), lūdzam pieteikties un saskaņot apmeklējumu pa tālruņiem 27843904 vai 29183801 (lietvede).

Tālruņa numuri 67606210, 67606200 šobrīd tehnisku iemeslu dēļ nestrādā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Vecākiem / 15.12.2015

Sadarbība

PII jeb bērnudārzs ir vieta, kur bērni pavada ļoti daudz laika. Tikai draudzīgi sadarbojoties mēs kopā gūsim vislabākos rezultātus - iemācīsim bērniem sadzirdēt vecākus, skolotājus un vienam otru, saprast dzirdēto un lasīto, izteikt savas domas un aizstāvēt tās, iemācīsim mācīties, jo vēl ilgus gadus tas viņiem būs galvenais darbs.

Tieši savstarpējā sapratnē veidojas aizraujoši un pārsteidzoši tradicionālie Miķeldienas gadatirgus septembrī, Rūķu gājiens decembrī un Ģimeņu sporta dienas izlaiduma grupām maijā, kuri nemaz nevarētu notikt bez vecāku atbalsta. 

Izglītības psihologs Diāna Putniņa

Lūdzu iepriekš pieteikties pa tālruni 29408398.

Pirmdiena 8:30 – 14:30 vai pēc pieprasījuma laikā līdz 18.30
Otrdiena 8:30 – 14:30
Trešdiena 8:30 – 14:30 vai pēc pieprasījuma laikā līdz 18.30
Ceturtdiena 8:30 – 14:30
Piektdiena 8:30 – 14:30

 

 

Skola 2030 - Vecākiem jāzina

Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Vairāk lasiet > Skola2030 

https://www.skola2030.lv/lv/istenosana/macibu-pieeja/vecaku-loma 

Lai mēs varētu vienoti atbalstīt bērnu intereses un veiksmīgi sadarboties, aicinām iepazīties ar projektā sagatavotajiem informatīvajiem video vecākiem:

1. Kā mainīsies mācību pieeja pirmsskolā - skolotāja lomas maiņa.

2. Izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā - bērni vairāk izzinās, pētīs un radīs paši.

3. Izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā - bērni veidos dziļāku izpratni.

4. Izmaiņas mācību pieejā pirmsskolā - bērni drošāk izteiksies vārdos un emocijās.

5. Vecāku loma - bērni mācās arī mājās.

6. Vecāku loma - bērni vēlas būt patstāvīgāki.

7. Vecāku loma - bērni priecājas, kad vecāki iesaistās.

***

Vai Jūsu māja ir droša bērnam?

Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju aicina pievērst pastiprināti uzmanību bērnu drošībai un traumatismam. Galvenais traumu iemesls bērniem ir nedroša vide mājās, nepietiekama bērnu uzraudzība, kā arī vecāku zināšanu trūkums par traumu gūšanas riskiem un iespējām savu bērnu pasargāt.

Aicinām noskatīties video materiālu bērnu vecākiem:
http://www.maminuklubs.lv/mazulis/bernu-traumatisms-282223/ 

***

Kā ģērbt bērnu dārziņā? 

Vispirms - tā, lai bērns grupā justos ērti, atraisīti un brīvi. Dārziņā ir ļoti silti, tāpēc apģērbam uz dārziņu jābūt diezgan plānam un vēlams no dabiska auduma. Pa dienu mazais daudz skraidīs un kustēsies, tādēļ arī svīdīs. Bet dabisks audums nekairina ādu un ļauj tai elpot.

Apģērbam nav obligāti jābūt modernam, jaunam un dārgam. Vēl jo vairāk – jūs taču paši mājās nestaigājiet darba kostīmā, bet dārziņš bērnam – uz veselu dienu ir kā mājas, tāpēc viņam smalkā kostīmiņā vai kleitā, kuru bail saburzīt, būs neērti. Pie tam bērnam pašam vajag viegli uzvilkt un novilkt apģērbu, bet galvenais – tam vienmēr jābūt tīram un akurātam! Tieši no tā, bet ne no dārdzības vai modes ir atkarīga attieksme pret jūsu bērnu. Viņš varētu būt apģērbts treniņtērpā, bet tīrā un nesaplēstā. 

Saprotams, ka dārziņā gadās visādas ķibeles – bērni spēlējas uz grīdas, nolejas ar zupu, laukā nokrīt, tāpēc skapītī vienmēr vajag glabāt tīru drēbju kārtu, lai audzinātāja bērnu varētu pārģērbt. Šeit ļoti noderīgas ir bikses ar gumijām vai sarafāni un kleitas meitenēm. Zēniem labāk iegādāties bikses ar gumiju viduklī, nevis ar rāvējslēdzi un pogām, ar tām vieglāk tikt galā, arī apmeklējot tualeti. Džinsu auduma bikses nospiež bērnu vēderiņus, jo nav pietiekoši elastīgas. 

Savukārt pastaigām parocīgāki ir kombinezoni vai lenču bikses, jo parastās bikses no mazajiem vidukļiem lielākoties nošļūk.  Audzinātājai  vienlaikus jāpieskata piecpadsmit, divdesmit mazuļi, un visiem nepārtraukti saraustīt bikses un sakārtot jakas var nepietikt laika. Staigāšanai telpās ir nepieciešamas sandales. Vislabāk, ja tās ir vaļējas, bet stingras. Pievērsiet uzmanību aizdarēm. Bērnam uzvilkt un novilkt apavus ir vieglāk tad, ja to aizdare ir ar lipekļiem.

No praktiskām lietām iesaku vecākiem neizvēlēties apavus ar gumijas zolīti, kuros kājas ātri kļūst slapjas, sagatavot pilnu apģērba maiņas komplektu un iegādāties drēbes, ar kurām nav žēl darboties smilšukastē, kurās nesabirst ntīrumi un smiltis, un kuras viegli pēc tam sakopt.

Vēl ieteikumi no www.maminuklubs.lv: http://www.maminuklubs.lv/pirmsskola/ka-gerbt-bernu-uz-darzinu-229649/