02.jpg

Pasākumi

16.novembrī plkst. 10.00 sveicam Latviju 105. dzimšanas dienā! Vēlam mūsu Latvijai ilgu mūžu!

Ar saukli ‘’Planēta pirmajā vietā!’’ no 6.-12.novembrim norit ikgadējā kampaņa ‘’Rīcības dienas’’, kad Ekoskolas aktualizē globālus vides aizsardzības izaicinājumus un mudinām rīkoties ilgtspējīgas nākotnes vārdā ne tikai konkrētajā nedēļā, bet arī ilgtermiņā.

Erasmus+ projekta “Dari inovatīvi. Rīkojies atbildīgi. Cieni citādo.” ietvaros 3 mūsu kolēģes - L.Eikina, I.Greitāne un V.Tepļakova devušās komandējumā uz Tenerifi (Spānijā), kur kopā ar Horvātijas un Rumānijas kolēģēm piedalās kursos "Āra izglītība".

Publicēts PII "Zeltrīti" pašnovērtējuma ziņojums par 2022./2023.mācību gadu. Iestādes pašnovērtējuma ziņojumi pieejami šeit>

Piedalāmies Latvijas Veselības sporta nedēļā: 16.oktobrī - Rotaļdeju siena, 17.oktobrī - Iešanas diena, 18.oktobrī - Šķēršļu pārvarēšanas diena, 19.oktobrī - Zumbas diena! 
*Sīkāka informācija grupās. Programmā var būt izmaiņas laika apstākļu dēļ.

Ar aicinājumu #piecelies un ar daudzveidīgu bezmaksas sporta pasākumu programmu visā Latvijā arī šogad no 23. līdz 30. septembrim notiks Eiropas Sporta nedēļa.

28.septembrī atzīmēsim rudens saulgriežus - Miķeldienu. Plkst. 10.00 tiksimies iekšapagalmā, bet pēc tam draudzēsimies, tirgosimies un svinēsim ražas svētkus starp grupiņām. Sīkāka informācija grupās.

 

Meklējam radošus, aizrautīgus, profesionālus kolēģus - pirmsskolas izglītības skolotāju un skolotāja palīgu,

Ar košiem ziediem, ar smaidu sejā un nelielu satraukumu, ar atkalredzēšanās prieku šodien visi mūsu "putnēni" atgriežas PII "Zeltrīti"! "Cīrulīšu", "Zeltgalvīšu", "Stārķīšu", "Lakstīgalu" un pašā mazākajā - "Pupuķīšu" grupiņā esam uzņēmuši 85 jaunus audzēkņus. Lai kopā augam gudri un zinātkāri - par to šodien vēstīja arī kopā skatītā Rīgas leļļu teātra izrāde "Sprīdītis"????