03.jpg

Pasākumi

Mūsu iestāde no 1-4. jūnijam piedalīsies Latvijas Tautas sporta asociācijas pasākumā "Eiropas jūdze." Mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu pirmsskolas bērnu vidū. Tādēļ šajā nedeļā bērniem sporta nodarbības būs jāveic 1 jūdze, kas ir 1,609 km jeb 6 apļi apkārt dārziņam. Distanci var veikt ejot, skrienot vai ar skrejriteni. 

1.jūnijā svinam savu dzimšanas dienu - šogad mums jau 11.gadiņi!

 SPII Zeltri21053115570

Laiks ir pienācis un jāsāk lidot,
Spārni briest un vēju sevī krāj.
Ņemsim līdzi sirdij pašā vidū
Atmiņas, kas tā kā tauriņš māj.
Šogad sagatavošanas grupas pirmsskolas gaitas PII "Zeltrīti" noslēdz ar "Saldumu ballīti":
- 26.06.2020. 11:00 svētkus svin "Pūcīšu" grupa,
- 27.05.2020. 11:00 "Lakstīgalu" grupa,
- 28.05.2020. 11:00 "Stārķīšu" grupa.
Vēlam visiem absolventiem ar prieku uzsākt mācības skolā, gūt ne tikai jaunas zināšanas, bet arī labus draugus un pārliecību par saiem spēkiem!
(Pasākumi notiek ievērojot epidemioloģiskās prasības un pulcēšanās ierobežojumus.)

Sirsnīgi sveicam visas māmiņas un omītes skaistajos pavasara svētkos - Mātes dienā, ko šogad ģimenēs atzīmēsim 9.maijā. Mazie "Zeltrītu" audzēkņi ir cītīgi gatavojušies šai dienai, visās grupās tapuši pārsteigumi - apsveikumi un dāvaniņas. Bērnu priekšnesumi un vēlējumi pie ģimenēm arī šogad nonāks attālināti videoformātā. 

Aprīļa tēma “Es un viss dzīvais ap mani” (mazākajiem – “Galvas, kājas, astes”) deva iespēju nodarboties ar visdažādākajiem novērojumiem, pētījumiem un labiem darbiem.

Mūsu pirmā pavasara tēma: lkrāsas. Krāsas ir visur - mums virs galvas un zem kājām, mums apkārt un kosmosā, Imanta Ziedoņa pasakās un pirmajos košajos pavasara vēstnešos - ziedos un taureņos. Cik neinteresanta būtu pasaule, ja tajā nebūtu krāsu. Bet tā ir koša un raiba, tāpat kā mūsu mazā ikdiena, kuru varat apskatīt mšu FB lapā.
https://www.facebook.com/PIIZeltriti/posts/1002893770116704 

No 20.-23.aprīlim norit Erasmus+ projekta "Full Steam Ahead" virtuālā tikšanās "Mūzika un tehnoloģijas", ko organizē projekta Lietuvas dalībnieki. Mūsu skolotājas aktīvi turpina apgūt mūsdienu tehnoloģiju daudzveidīgo pielietojumu pirmsskolas izglītības procesā. 

PAR UZŅEMŠANU PII "ZELTRĪTI" 2021.gadā: 1) Pēc Mārupes novada Domes paziņojuma par bērna uzņemšanu PII "Zeltrīti" saņemšanas lūdzam norādītajā kārtībā vispirms paziņot savu lēmumu par PII apmeklēšanu Mārupes novada Izglītības dienestam. 2) Pēc tam, sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī mēneša laikā lūdzam elektroniski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iesūtīt dokumentus līguma sagatavošanai. Vairāk par dokumentiem un veidlapas sadaļā UZŅEMŠANA.

Februāris PII "Zeltrīti" ir Ekomēnesis. Mūsu gada tēma: transports. Plašāki vizuālie stāsti par to, kā izgudrojām divriteni, kā modelējam dažādu palīdzības dienestu auto, ko pētījām, uzzinājām un secinājām - mūsu FB lapā: