03.jpg

Vecākiem

Uzņemšana

Uzņemšana Mārupes novada Domes vienotajā pirmsskolas izglītības rindā

Ar 2020.gada 1.janvāri vecāki pirmsskolas vecuma bērnus rindā uz Mārupes novada dibinātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, var piereģistrēt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv.

Pirmsskolas rindā tiek uzņemti bērni, kuri kopā ar vismaz vienu no vecākiem deklarēti Mārupes pašvaldības teritorijā.

Ar 2020.gada 1.janvāri vecākiem pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv  ir iespēja elektroniski reģistrēt sava bērna pieteikumu pirmsskolas rindā uz Mārupes novada dibinātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas grupām. Reģistrējot ir nodrošināta iespēja ar vienu pieteikumu izvēlēties līdz četrām pašvaldības pirmsskolas iestādēm, nosakot sev vēlamo, apskatīt pašvaldības pirmsskolas pieteikumu reģistru un sekot sava bērna vietas virzībai rindā, kā arī elektroniski saņemt uzaicinājumu par piedāvāto vietu pirmsskolā.

Vienlaikus vecāki pēc nepieciešamības var papildināt vai mainīt reģistrācijas pieteikumā norādīto informāciju.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties Mārupes novada domes Izglītības dienestā, zvanot pa tālr. 26678608, 25448489, vai nosūtot savu jautājumu uz e – pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai ierodoties Izglītības dienestā klātienē, Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā.

Vecākiem, kuri jau ir reģistrējuši  bērnu pirmsskolas iestāžu rindā, nekādas darbības nav jāveic, dati tiks pārnesti automātiski.

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA PII "ZELTRĪTI" 2021.gadā

1) Pēc Mārupes novada Domes paziņojuma par bērna uzņemšanu PII "Zeltrīti" saņemšanas lūdzam norādītajā kārtībā vispirms paziņot savu lēmumu par PII apmeklēšanu Mārupes novada Izglītības dienestam.

2) Pēc paziņojuma saņemšanas, sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī mēneša laikā lūdzam elektroniski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iesūtīt dokumentus līguma sagatavošanai.

Līguma sagatavošanai jāiesniedz:

1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (skat.zemāk Iesnieguma veidlapa; lūdzam precīzi aizpildīt, parakstīt, nosūtīt ieskanētu/kvalitatīvi nofotografētu/elektroniski parakstītu),

2. aizpildīts līgums Word formātā (skat.zemāk Llīguma paraugs, jāparaksta vēlāk klātienē),

3. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamajam nepieciešama speciālās izglītības programma;

3) pirms līguma noslēgšanas lūdzam iepazīties ar vecākiem saistošiem Iestādes normatīvajiem aktiem (https://www.zeltriti.lv/par-mums/noteikumi u.c.);

4) Parakstot līgumu (Saistošo noteikumu 3.pielikums) ar PII par bērna audzināšanu un izglītošanu klātienē (par kārtību informēsim ar īsziņu ne vēlāk kā augusta mēnesī):

1. jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības oriģināls,

2. jāuzrāda bērna likumīgā pārstāvja (vecāka vai aizbildņa) personu apliecinošs dokuments.

3. jāiesniedz bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr.026/u);

4. jāiesniedz profilaktiskās potēšanas kartes kopiju (veidlapa Nr. 063/u),

5) Uzsākot apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, jāiesniedz  medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem (šo izziņu iesniedz medmāsai iestādes apmeklēšanas uzsākšanas dienā).

Ja jūs vēlaties atteikties no Komisijas piedāvātās vietas, lūdzu norādītajā termiņā iesniedziet rakstveida atteikumu Mārupes novada Izglītības dienestam.