03.jpg

Par mums

Dokumenti

- 2.pielikums: Vadītāja un pedagogu rīcība, ja radušās aizdomas par fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo

- 3.pielikums: Vadītāja un pedagogu rīcība vadrabības novēršanai iestādē

- 4.pielikums: Rīcības shēma uzturēšanās kārtības nodrošināšanai iestādē

- 5.pielikums: Rīcības shēma pirmās palīdzības sniegšanai

  • Iekšējie noteikumi:

“Par drošību nodarbību telpās”

“Par izglītojamo veselības un drošības nodrošināšanu pastaigu laikā iestādes teritorijā” 

“Par sporta un citu iestādes pasākumu organizēšanu un izglītojamo drošības nodrošināšanu tajos” 

"Par ekskursiju, pārgājienu, pastaigu un citu pasākumu apmeklējuma ārpus iestādes organizēšanu un izglītojamo drošības nodrošināšanu tajos”

"Drošības noteikumi izglītojamajiem” 

"Kārtība, kādā reģistrē PII “Zeltrīti” izglītojamo neierašanos pirmsskolas izglītības iestādē” 

“Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos”

Saistošie noteikumi Nr. 1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”