03.jpg

Ziņas

Gada pedagogs 2018

Piektdien, 12.oktobrī, Skolotāju dienas ietvaros Mārupes Kultūras namā jau ceturto reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2018”. Mēs lepojamies ar savu skolotāju logopēdi Ivaisi Pļavenieci - Gada pedagogu nominācijā Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā no PII "Zeltrīti"!

Skolotāja logopēde Ivaise Pļaveniece strādā PII “Zeltrīti’ no iestādes atvēršanas – 2010.gada, kopējais pedagoģiskais stāžs – vairāk kā 23 gadi. Ivaisei  ir speciālo PII un skolu pedagoga, logopēda izglītība - pedagoģijas bakalaura grāds, viņa ir ieguvusi LU pedagoģijas maģistra grādu, kā arī Latvijas Latvijas medicīnas akadēmijā veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē.

Ivaise atbildīgi veic izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, valodas traucējumu koriģējoši attīstošo darbību un profilaksi, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā valodas jomā izvirzīto kompetenču apgūšanu, nodrošinot bērniem individuālas nodarbības bērnu valodas un runas korekcijai. Skolotājas piedāvātajās nodarbībās bērniem ir iespēja arī  attīstīt saskarsmes prasmes un prasmes sadarboties, spēlējot dažādas valodas spēles. Nodarbībās bieži tiek izmantota latviešu tautas folklora, lai stiprinātu bērnu interesi par latviešu tautas tradīcijām. Sadarbībā ar skolotājām bērniem precizē skaņu artikulāciju, sekmē tēlainas, izteiksmīgas runas attīstību.

Skolotāja  ļoti  labprāt dalās savā pieredzē ar kolēģiem, ir sniegusi padomus, atbalstījusi individuālajās konsultācijās, motivējusi skolotājas un vecākus par bērnu ar runas vai valodas traucējumu veiksmēm vai neveiksmēm mācību procesā. Ārpus saviem darba pienākumiem Ivaise vienmēr ir atvērta atbalstīt un izpalīdzēt kolēģēm piedaloties svētku organizēšanā iestādes bērniem, iejūtoties dažādu personāžu lomās.

Lepojamies, ka Ivaise vada arī Pierīgas logopēdu metodisko apvienību, ir arī LALA (Latvijas audiologopēdu asociācijas) biedre. Viņas hobiji ir vizuālā māksla, dārzkopība un daiļliteratūra.

PII “Zeltrīti” kolektīvs augstu novērtē, ka mūsu vidū ir tik atsaucīga, izpalīdzīga,  profesionāla,  vienmēr taktiska kolēģe, un izvirzīja Ivaisi Pļavenieci balvai “Gada pedagogs 2018”.

Vairāk par pasākumu: http://www.marupe.lv/lv/izglitiba/zinas/marupes-novada-pasvaldiba-sirsniga-pasakuma-godina-novada-labakos-pedagogus