03.jpg

Pasākumi

Uzsākam jaunu Erasmus+ projektu

Erasmus+ projekta “Dari inovatīvi. Rīkojies atbildīgi. Cieni citādo.” ietvaros 3 mūsu kolēģes - L.Eikina, I.Greitāne un V.Tepļakova devušās komandējumā uz Tenerifi (Spānijā), kur kopā ar Horvātijas un Rumānijas kolēģēm piedalās kursos "Āra izglītība".

Uzsākam Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora projektu “Dari inovatīvi. Rīkojies atbildīgi. Cieni citādo.” (“Be innovative. Act responsibly. Respect the difference.”) Nr.2023-1-LV01-KA122-SCH-000129842

  1. Projekta īstenošanas laiks: no 01/06/2023 līdz 30/11/2024
  2. Projektam piešķirtais finansējums: 48 950,00 EUR
  3. Projekta mērķi: Apgūt jaunas mācību metodes par vides un indivīda mijiedarbību, kas veicinātu bērnu izpratni, sekmētu atbildīgu attieksmi un rīcību pret vidi un savu veselību. Paaugstināt darbinieku profesionālo kvalifikāciju saistībā ar iekļaujošas izglītības nodrošināšanu mācību procesā.
  4. Projekta aktivitātes: Dalība strukturētos kursos Spānijā un Grieķijā (7 darbinieki). Kolēģu darba “ēnošana” Slovēnijā, Portugālē, Itālijā un Kiprā (16 darbinieki).

Projekta kontaktpersona: izglītības psiholoģe Diāna Putniņa, tālr. 29408398, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.