03.jpg

Pasākumi

Sveika, skola - 2021

Laiks ir pienācis un jāsāk lidot,
Spārni briest un vēju sevī krāj.
Ņemsim līdzi sirdij pašā vidū
Atmiņas, kas tā kā tauriņš māj.
Šogad sagatavošanas grupas pirmsskolas gaitas PII "Zeltrīti" noslēdz ar "Saldumu ballīti":
- 26.06.2020. 11:00 svētkus svin "Pūcīšu" grupa,
- 27.05.2020. 11:00 "Lakstīgalu" grupa,
- 28.05.2020. 11:00 "Stārķīšu" grupa.
Vēlam visiem absolventiem ar prieku uzsākt mācības skolā, gūt ne tikai jaunas zināšanas, bet arī labus draugus un pārliecību par saiem spēkiem!
(Pasākumi notiek ievērojot epidemioloģiskās prasības un pulcēšanās ierobežojumus.)