03.jpg

Ziņas

Gada pedagogs 2020

Piektdien, 2.oktobrī,  Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2020”. Pedagogus šim godpilnajam titulam izvirzīja izglītības iestādes un skolēni. Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma mūsu “Zeltgalvīšu” grupas pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Kvante, kura PII “Zeltrīti” strādā kopš iestādes atvēršanas.

Skolotāja Baiba Kvante šajos gados līdz skolai ir aizvadījusi jau trīs grupiņas un, kā pati saka, kā pedagogs ir augusi kopā ar bērniem, nostiprinot pārliecību par savām spējām, nepārtraukti papildinot savas zināšanas un prasmes. Viens no izaicinājumiem skolotājai bijis uzsākt darba gaitas iestādē modelī, kad pedagogs grupā ir tikai viens ar palīgu. Tā bija liela atbildība un slodze, kura skolotājai deva pārliecību - Es varu, man izdodas! Šis laiks pēc skolotājas domām lieliski iemācīja viņai mobilizēties, pilnveidot savas prasmes ne tikai kā pedagogam, bet arī kā personībai. Plānojot ikdienas mācību procesu, skolotāja gatavo pati savus metodiskos materiālus, plāno pasākumus un raksta tiem scenārijus, veido savu mācību metodiku, lai pedagoģiskais process notiktu ne tikai secīgi un pakāpeniski, bet arī saistoši bērniem. Skolotājas mācību metodes vienmēr vainagojušās  panākumiem – bērni  skolai nepieciešamās prasmes apguvuši mierīgi un bez papildus stresa, jo skolotāja ļoti rūpīgi seko līdzi katra bērna individuālajai attīstībai un prasmju apguvi organizē pakāpeniski. Skolotāja Baiba Kvante šajā mācību gadā iestādes tēlu popularizēja arī Ēnu dienā, kurā viņas bijušās audzēknes izvēlējās ēnot savu pirmo skolotāju, gūstot abpusēji pozitīvas emocijas un pakavējoties labās atmiņās gan par mūsu dārziņu, gan gūtajām zināšanām PII “Zeltrīti”. Baiba  par sevi saka: “Visus šos 10 gadus Zeltrītos esmu  lutināta ar lieliskiem audzēkņiem un pretimnākošiem vecākiem.” Kolektīvs  novērtējis Baibu Kvanti kā atbildīgu, profesionālu, uz vislabāko rezultātu orientētu pedagogu un kolēģi! Sveicam!