03.jpg

Raksti

Rādām, kā izmantot gaismas galdus

28.februārī, kad ārā aiz loga bija pamatīgs sals ,PII “Zeltrīti” uzņēma viesos Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus. Uz semināru-pieredzes apmaiņu “Gaismas galdu izmantošana rotaļnodarbībās” bija ieradušās vairāk kā 20 pirmsskolas skolotājas gan no novada iestādēm, gan no  Baldones, Babītes, Ropažu un Stopiņu novadiem.

Nevar noliegt, ka mūsdienās jau pirmsskolas vecuma bērni bieži ir tendēti uz informācijas uztveršanu vizualizēti, tāpēc pedagogiem ir jāmeklē  jaunas, inovatīvas,  aizraujošas   metodes un interesanti mācību  līdzekļi pedagoģiskajā procesā. Un tieši gaismas galdi jeb smilšu lampas ir veids kā nodrošināt bērnam jaunu radošu vidi rotaļnodarbībām un padarīt aizraujošu mācību procesu. Iespēja darboties ar gaismas galdiem ļauj bērniem koncentrēties, veicina radošo darbošanās prieku un attīsta iztēli. Kā zināms labas koncentrēšanās spējas ir nepieciešamas jebkura uzdevuma veikšanai. Priekšmeti, dabas materiāli  un attēli, ar kuriem darbojas uz gaismas galda izgaismojot tos ar Led gaismiņām, ir vieglāk iegaumējami, tādā veidā  attīstot bērna vizuālo atmiņu. Laba vizuālā atmiņa bērniem mācīšanās procesā ļauj vieglāk apgūt lasīt, rakstīt un skaitītprasmes. Savukārt spēles smiltīs ļauj izpaust savas jūtas un emocijas.  Gaismas galdus no plastmasas kastēm PII “Zeltrīti” skolotājas jau pirms vairākiem gadiem mēģināja izgatavot un pielietot  pašas. Vairākās grupās arī ar vecāku atbalstu tapa interesanti  smilšu un gaismas galdi. Taču iegādājoties katrai grupai gaismas galdu jeb smilšu lampu ar papildvirsmu, esam ieguvuši iespēju izmantot vairākus šos galdus grupu darbam rotaļnodarbībās, ko arī parādījām semināra dalībniekiem.

Nodarbības pieredzes skolā rādīja divas sagatavošanas vecuma grupu, vienas 5-gadnieku grupas un vienas 4-gadnieku grupas skolotājas.  “Lakstīgalās” skolotāja Liene Eikina bērniiem  attīstīja  runu un emocionālo pašizpausmi caur radošajām aktivitātēm, uz gaismas galdiem bija jāizdomā kāda no krāsu pasakām. Skolotāja Kristīne Dumberga rosināja “Zīlīšu” bērnus uz gaismas galdiem izmantot dažādus priekšmetus un atainot  gadalaiku stāstus:  “Bija skaista pavasara diena...”,  “Stāsts par Pingvīnu, kurš dzīvoja Antarktīdā...”, “Ikviens ļoti gaida vasaru...”, “Reiz vienā krāsainā rudens dienā ...”.

“Dzenīšu” skolotāja Baiba Zadraka kopā ar grupas bērniem pilnveidoja izpratni par sīpola augšanas ciklu, uz gaismas galdiem atainojot gadalaikus. “Gulbīši” ar skolotāju Nataļju Andrianovu mācījās pazīt un nosaukt latviešu multiplikācijas filmas, noskatījās pašdarināto [pašu veidoto  multiplikācijas filmu  “Pavasaris” un darbojoties grupās patstāvīgi veidoja uz smilšu lampu virsmām: vasaru, mīlestību, Ziemassvētkus, dzimšanas dienu.

Gaismas galdi ir unikāla mācīšanās vide, kas ļauj katram bērnam izpaust savu radošumu, iespēju kļūdīties un pašam nonākt līdz secinājumam. Tieši šādu interesantu mācību līdzekļu iedzīvināšana jaunajā mācību saturā un kompetencēs attīstīs zinātkāru un dzīvespriecīgu bērnu, kas darbojas ieinteresēti ar aizrautību un prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību.

Gaismas galdu jeb smilšu lampu metodiskos materiālus un to daudzveidīgās pielietošanas iespējas prezentēja Laura Līdaka-Ambrazēviča. (smilsulampas.lv), ar kuru  PII “Zeltrīti” izveidojusies laba sadarbība.

Organizējot semināru kolēģiem, vēlējāmies mācīties paši un dalīties savā pieredzē, cik radoši interesanti un ar prieku bērni var darboties ar gaismas galdiem/smilšu lampām.

PII “Zeltrīti”vadītāja Iveta Jirgensone

 un vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska