03.jpg

Interešu izglītība

Peldēšana

PII "Zeltrīti" audzēkņiem Jaunmārupes pamatskolas Sporta kompleksa peldbaseinā (Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes nov.)
paredzētie nodarbību laiki PAGAIDĀM NAV ZINĀMI.

Noteikumi peldbaseina apmeklētājiem

Peldēšanas nodarbību laiks jasaskaņo pie lietvedes (tālr.67606210).