03.jpg

Ziņas

EKOSKOLU Rīcības dienas 2019

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”, kura darbojas Ekoskolu programmā kopš 2012.gada un jau trešo gadu pēc kārtas pierādījusi tiesības lepoties ar Zaļo karogu, kā ik gadu piedalīsies Rīcības dienās, kas šogad notiks no 4. līdz 10. novembrim un kopīgā tēma ir “Par nākotni bez klimata krīzes”. 

Lai arī lielākā daļa no mums ir vēl diezgan mazi, izglītoties un iesaistīt sabiedrību vides jautājumu apzināšanā un risināšanā varam arī mēs. Izklausās sarežģīti: Kas īsti ir Klimata krīze? No kā tā ir atkarīga? Kādas klimata pārmaiņas notiek? Ko tās apdraud? Kas būtu jādara citādāk, lai novērstu piesārņojumu?

Šiem jautājumiem pirmsskolas vecuma bērniem saprotamā veidā pievērsāmies Ekoskjolu Rīcības dienās: pirmdien grupās un ar interaktīvo materiālu palīdzību iepazīstoties ar klimata pārmaiņu cēloņiem un klimata krīzes novēršanas risinājumiem, otrdien skatījāmies leļļu teātra studijas Tims izrādi “Mežā”, bija radošās aktivitātes, aicinājumu plakātu un dažādu atgādņu gatavošana, trešdien - eksperimentu diena bērnudārzā, klimata pārmaiņu lomas aktualizācija mājās, pirmsskolā un sabiedrībā. 7.novembrī tūkstošiem skolu visā pasaulē piedalījās Āra izglītības dienā. Mēs kopīgi ar pasaku tēliu palīdzību aktualizējām tēmu pasākumā “Palīdzēsim! pasaulei” un darbojoties āra aktivitātēs “Izaudzē skābekli”, “Ej ar kājām vai brauc ar velosipēdu” un “Mācies dabā”. Piektdien visā iestādē apkopojām Ekoskolu Rīcības dienās uzzināto, un izvietojām bērnu gatavotus aicinājumu plakātus PII teritorijā, kā viņuprāt mēs varam novērst klimata krīzi – sabiedrības uzmanības piesaistīšanai un izglītošanai. Esam pārliecināti, ka izmantojot saistošas izglītošanas formas, tiek piesaistīta bērnu, un viņu vecāku uzmanība vides jautājumiem, veidota izpratne par videi draudzīgu rīcību un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī saudzēti dabas resursi, nododot izmantoto iepakojumu otrreizējai pārstrādei. 

Gribam paši izprast un pievērst sabiedrības uzmanību tam, ka gan Latvijā gan pasaulē teju visu ietekmi uz klimatu rada tikai trīs mūsu dzīves jomas:

• Enerģija (mūsu elektrība un siltums ziemā)

• Transports (pārsvarā mūsu automašīnas, arī lidmašīnas)

• Pārtika (pārtikas ražošana rada ap ceturto daļu no ietekmes)

Izprotot cēloņus, visi kopā varam gan izglītības iestādēs, gan katrs atsevišķi savās mājās un apkārtējā vidē veicināt izvēles par labu nākotnei bez klimata krīzes. Joprojām iespējams novērst katastrofālas klimata pārmaiņas, par kādām brīdina zinātnieki, kuri 2018. gadā pēc pasaules līderu lūguma publicēja visas aktuālās informācijas par klimata krīzi apkopojumu.  Tajā secināts – lai novērstu katastrofālās sekas, nepieciešams pārstāt piesārņot atmosfēru līdz 2050. gadam. Lai to izdarītu, mums vajadzēs citādāk audzēt pārtiku, ražot enerģiju un pārvietoties.

Daudzi ieradumi veidojas tieši agrā bērnībā, tāpēc, mūsuprāt, ir svarīgi kopā ar bērniem katru gadu pētīt šīs lietas, lai jaunā paaudze veidotos par veselīgi un saprātīgi domājošiem cilvēkiem, kuriem rūp apkārtējā vide.

Par Ekoskolu Rīcības dienām

Rīcības dienas ir laba iespēja uzsākt vienu no Ekoskolu galvenajiem uzdevumiem – sabiedrības iesaistīšanu un izglītošanu. Kopā vieglāk, tādēļ Rīcības dienas notiek vienlaicīgi visā Latvijā vienas nedēļas laikā. Rīkoto pasākumu mērķis ir pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību jautājumiem par klimata krīzes cēloņiem, risinājumiem un ikkatra cilvēka iespējām izdarīt izvēles par labu nākotnei bez šādas krīzes.

Rīcības dienu noslēgumā notika konkurss skolām, kurā gan ar interneta balsojumu, gan žūrijas vērtējumu tika izvēlēti labākie akciju rīkotāji. Veiksmīgāko un radošāko iniciatīvu autori, kā arī aktīvākie kampaņas popularizētāji saņems balvas no Ekoskolu Rīcības dienu atbalstītājiem. Šogad mūsu draugu pulkā ir Vides izglītības fonda pastāvīgais atbalstītājs, zīmola LUCART pārstāvis Latvijā SIA NMS Riga, slēpošanas un atpūtas parks “Ozolkalns”, Operetes teātris, Purenn, izklaides parks "Avārijas brigāde" un beziepakojuma veikals “Turza”.

Stāsti, video un attēli tiks publicēti Vides izglītības fonda tīmekļvietnē un sociālajos tīklos - http://www.videsfonds.lvhttps://www.facebook.com/videsfonds/

Vides izglītības fonda īstenotajā Ekoskolu programmā šobrīd piedalās vairāk nekā 200 izglītības iestāžu, tostarp pirmsskolas izglītības iestādes, skolas un augstskolas. Ekoskolu programma pasaulē darbojas 67 valstīs un tajā iesaistījušās 51 000 skolas. Ikviena skola var brīvprātīgi pievienoties Ekoskolu saimei, veicot videi un ilgtspējīgas principiem atbilstošas rīcības.  Vairāk informācijas Vides izglītības fonda mājaslapā – www.videsfonds.lv

Diāna Lācīte-Daniševska
PII “Zeltrīti vadītājas vietniece izglītības jomā,
Ekoskolas koordinatore