01.jpg

Vides novērtējums

Vides novērtējums 2019

2019.gada vides novērtējumu un Mazās Ekopadomes Vides novērtējumu skatīt lejuplādēs zemāk >