03.jpg

Gada tēma

Gada tēma

2020./2021.mācību gads

VEICINĀT IZGLĪTOJAMO  AKTIVITĀTI UN LĪDZDALĪBU DABAS UN APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBĀ, ĪSTENOJOT EKOSKOLAS PROGRAMMAS TĒMU “TRANSPORTS”

  • Iepazīt  dažādus transporta veidus, pētīt to  radīto piesārņojumu, veikt salīdzinājumus
  • Padziļināt izpratni par transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību
  • Izpētīt pirmsskolas pārstāvju pārvietošanās paradumus un veicināt videi draudzīgu transporta veidu izmantošanu Popularizēt riteņbraukšanu un iešanu kājām kā videi un veselībai draudzīgu pārvietošanos apkārtējā sabiedrībā . 

PII Zeltrīti 2020./2021.m.g. Ekoskolu programmas tēmas «Transports» uzdevumi (Rīcības plāns):

      Dalība Ekoskolu Rīcības dienās “Labie darbi planētai”

      Dalība Vides un Āra izglītības dienās

      Iepazīt  dažādus transporta veidus, veicināt vienkāršus priekšstatus par transporta līdzekļu darbību, īpašu uzmanību pievēršot videi draudzīgiem transportlīdzekļiem (visu mācību gadu)

      Padziļināt izpratni par transporta ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un drošību (visu mācību gadu)

      Projekts «Manas ģimenes pārvietošanās paradumi» (februāris)

      Pētījums «Kā videi draudzīgāk nokļūt no Mārupes uz…..» (februāris)

      Rīkot izstādi  «Mans dabai draudzīgais nākotnes auto» (februāris )

      Izgatavot metodiskās spēles Eko tēmas “Transports”  ietvaros (līdz 15.janvārim)

      Rīkot zibakciju  «Viena diena bez auto» (pavasaris)

      Veikt katrai grupai visa mācību gada tēmā realizēto uzdevumu apkopojumu plakāta veidā (Maijs)

      Obligātas  Āra nodarbības 1x nedēļā  ( visu mācību gadu)

2015./2016.mācību gada tēma: ŪDENS
2016./2017.mācību gada tēma: PĀRTIKA
2017./2018.mācību gada tēma: VESELĪGS DZĪVESVEIDS
2018./2019.mācību gada tēma: SKOLAS VIDE UN APKĀRTNE

2019./2020.mācību gada tēma: BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA

2020./2021.mācību gada tēma: TRANSPORTS  ESk transports