02.jpg

Slider

Mācīsimies kopā PII “Zeltrīti”

Rotalņodarbībās apgūstam Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu valsts valodā, kurā gūtās zināšanas un prasmes noderēs uzsākot skolas gaitas.  Esam iesaistījušies Ekoskolu programmā.