JAUNUMI
PAR MUMS
IKDIENA
MĀCĪBAS
GRUPAS
MĒS STĀSTĀM
GALERIJAS
Mūsu svētki
Paldies!
Mēs piedalāmies
Raksta skolotāji
Pie mums viesojās
Dodamies ekskursijās
September, 2010
October, 2010
December, 2010
February, 2011
May, 2011
October, 2011
November, 2011
March, 2012
April, 2012
July, 2012
October, 2012
December, 2012
February, 2013
March, 2013
October, 2013
January, 2014
Spāru svētki
2009.gada decembrī jaunās pirmskolas izglītības iestādes (PII) Gaujas ielā 41 ēkas spārēs tika pacelts vainags, simbolizējot būtiska celtniecības posma pabeigšanu. Spāru svētkos uzrunu un paldies celtniekiem, pašvaldības pārstāvjiem un viesiem teica Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns. Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe izteica pateicību arī visiem iepriekšējā sasaukuma deputātiem, ka viņi atbalstīja šī projekta tapšanu, jo Mārupe ar vēl trijām pašvaldībām – Ķekavu, Tukumu un Ogri – ir pirmās pašvaldības, kur pirmskolas izglītības iestādes top Publiskās un privātas partnerības (PPP) projekta ietvaros. Būvnieku pārstāvis SIA “Arčers” būvniecības departamenta direktors Jānis Markulis uzsvēra, ka projekta realizācija celtniekiem ir divtik atbildīgs process, jo tā, iespējams, būs viena no mērauklām, vērtējot PPP projektu attīstības lietderību visas valsts mērogā.
Pasākuma laikā notika arī svinīga PII vārda došana, jo ir  noslēdzies konkurss, kurā ikviens mārupietis varēja piedāvāt savu ideju jaunās PII nosaukumam. No vairāk nekā 100 piedāvātajiem variantiem tika izvēlēti četri, par kuriem vietnē www.marupe.lv iedzīvotāji varēja balsot. Lielāko atbalstu ieguva nosaukums “Zeltrīti”. Līdz ar to no šodienas jauno pirmskolas izglītības iestādi sauksim “Zeltrīti”. Nosaukuma idejas autore ir Mārupes novada Būvvaldes vadītāja Aida Lismane.
Decembra Mārupes novada Domes sēdē par pirmskolas izglītības iestādes vadītāju tika apstiprināta līdzšinējā Tīraines pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Iveta Jirgensone. 
No Mārupes novada Domes informatīvā izdevuma "Mārupes Vēstis"
2009.gada decembrī
<< Back Add New Comment
rysiaczek989
7/26/2014 3:11:23 PM
Posskible . Wymiarowa. Możliwa
Innkovative method visualization advertisingis certainly three-dimensionalformats, and <a href=http://namiot-halowy.przestrzenne-litery.com.pl>namioty magazynowe</a> evenfour-dimensional. They can be located on wall building as also indoors.
Typ trzy-dimensionalvisualization Postać eglettersofspatial przez realizowane technologyareperfectlyvisible, posiadać znaczne korzyści dekoracyjne dodatkowo związane z obraz firma znaczna funkcja to znakomite widoczność z wielki daleko, a też wszechstronność na Zakres formaty jak i miejsce że może mocowanie aformofadvertising letters3D bardzo często znajduje na fasady zauważalne nie tylko z przodu, lecz też od strony . litery zamontowany na fasady canhavea
nyshape Formaty również . Shapes.Thanks realizowane Metodyka największe nawet struktura są bardzo light.Such materiały , które przyczyny że do asmall czyli polyesterfoam. Także doskonały presentintheinteriors objectsconference,punkt Przedpokój inne miejsca whereyoushouldseethe atrakcyjny wizualny neon marka . zdecydowanie lastingmore i mocne atmosphericconditions ? produkowane powierzchnia pleksi (acrylicglass) Dzięki tej technologii nabywać też bardzo ciekawe wizualnej . blask
Odmiany trzy-dimensionalvisualization postać eglettersofspatial przez implementuje
ented technologyareperfectlyvisible, possess great advantages aesthetic and linked with prestige company. their significant benefit is outstanding visibility z significant away, and also versatility in http://hala-namiotowa.3d-litery.com.pl] aspect both size as and location that can locate aformofadvertising. letters3D very often positioned on wall building arethus noticeable not only from the front, but too from the side.Letters mounted on facades canhavea
nyshape Sizes the Shapes.Thanks <a href=http://hale-namiotowe-wynajem.litery-swietlne.pl>hale namiotowe wynajem</a> <a href=http://namiot-halowy.przestrzenne-litery.com.pl>namiot halowy</a> utilized methodology even themostmassive configuration are extremely light.Such material, which causes that to small or polyesterfoam. Also http://namiot-halowy.przestrzenne-litery.com.pl] excellent presentintheinteriors objectsconference ,the point receptioninthelobby and many other places whereyoushouldseethe curious optical sign company. definitely lastingmore and strong Weather made?? surface perspex(acrylicglass).With this technology acquire too extremely effective visual gloss.p
<a href=http://hale-namiotowe-wynajem.litery-swietlne.pl>hale namiotowe wynajem</a> <a href=http://namiot-halowy.przestrzenne-litery.com.pl>namiot halowy</a>

<a href="http://hale-namiotowe-sprzedaz.3d-litery.pl">hale namiotowe sprzedaz</a>
<a href="http://hale-namiotowe-wynajem.litery-swietlne.pl">hale namiotowe wynajem</a>
158 items total 1  2  3  4  5  ...  158 
Add New Comment
Name*
Subject*
Comment*
Please type the confirmation code you see on the image*
Reload image